Milletvekili Demirtaş: 'İŞSİZLİK PARASI İÇ EDİLİYOR'

Tarih: 2016-01-22 13:37:55

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, işsiz vatandaşlarımız için kurulan, işçi-işveren ve devletin ödediği işsizlik sigortası primleriyle oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonu’nun, Kanunun amacının dışında kullanıldığını belirtti.

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yararlanma koşullarının çok zor olduğunu ve tüm işsizlerin fondan yararlanamamasını eleştiren Demirtaş, fondan yararlanma koşullarının kolaylaştırılması için bir an önce gerekli adımların atılmasını istedi.                           

İşsizlik sigortası fonunda toplanan kaynaklarla; AKP’li belediyelerde çalışan geçici işçilerin maaşlarının ödendiği, fondaki kaynakların “seçim rüşveti” olarak dağıtıldığı, bütçesi açık veren kurumların açıklarının bu fon aracılığıyla kapatıldığı, toplanan kaynağın işsizlik sigortası ile hiçbir ilgisi olmayan alanlara yatırım yapılarak kullanıldığına ilişkin haberlere atıfta bulunarak; işsizlik sigortası fonunun yönetimi ve denetiminin şeffaflıktan uzaklaştığını belirten Demirtaş, “Başta Güneydoğu Anadolu Projesi olmak üzere, yol, baraj vs. yapımı gibi altyapı faaliyetlerine yatırım yapılması adı altında, AKP işsizlik sigortası fonundan, sermaye çevrelerine rant yaratıyor. AKP, ne zaman başı sıkışsa, elini emekçilerin cebine atıyor; ama işsiz kalan sigortalıların işsizlik sigortası fonundan yararlanmasını, kanunda getirdiği koşullarla engelliyor” dedi.

“İşsizlere verilmesi gereken kaynak, iç borçlanma yöntemiyle bütçe açıklarının kapatılması için AKP iktidarı tarafından, iç ediliyor” ifadesini kullanan Demirtaş, “İşçinin alın terinden, işsiz kalacağı zor günleri için kesilen bu kaynağın tamamı, yine işsizlere verilmelidir” çağrısında bulundu.

Demirtaş, hükümete, bir an önce işsiz kalan tüm sigortalıların fondan yararlanabilmesi için, Kanun’daki yanlışların düzeltilmesi ve kanunsuz harcamaların derhal kesilmesi çağrısında bulunarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’ya TBMM Başkanlığı aracılığıyla şu soruları yöneltti:

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun, İşsizlik Sigortası Fonu’nun “kuruluşu, yönetimi, denetimi, fonun gelir ve giderleri ile mal ve alacaklarının tabi olacağı hükümleri”ini düzenleyen, 53. Madde hükümlerinin yürürlüğe girdiği 1.6.2000 tarihinden, bugüne kadar; İşsizlik Sigortası Fonu’nda, yıllar itibariyle (her yıl için ayrı ayrı); sigortalı, işveren ve devletin ödediği primlerden ne kadar kaynak toplanmıştır?

İşsizlik Sigortası Fonu’nda toplanan kaynağın, yıllara göre ne kadarı anapara, ne kadarı faiz gelirinden oluşmaktadır?

İşsizlik Sigortası Fonu’nda bulunan varlık, bugüne kadar, yıllar itibariyle hangi bankada/bankalarda ve hangi yatırım araçlarında değerlendirilmiştir? Fonun bankalardaki varlığına, yıllar itibariyle yüzde kaç faiz verilmiştir?

İşsizlik Sigortası Fonu’ndaki varlık, devlet iç borçlanma senetlerinde (hazine bonosu, devlet tahvili) değerlendirilmekte midir? Değerlendirilmekteyse, yıllar itibariyle fondaki varlığın ne kadarı hazine bonosu, ne kadarı devlet tahvilinde değerlendirilmiştir? Bu kaynağın kuponlu ve kuponsuz tahvillerde değerlendirilen kısımları ayrı ayrı ne kadardır? Fonun devlet iç borçlanma senetlerinde (hazine bonosu ve tahvil) değerlendirilen kısmına, yıllar itibariyle yüzde kaç faiz verilmiştir?

İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için, Kanun’un yürürlüğe girdiği 1.6.2000 tarihinden bugüne kadar; yıllar itibariyle, kaç sigortalı müracaat etmiştir? Müracaat eden sigortalılardan, yıllar itibariyle kaç sigortalıya işsizlik ödeneği verilmiştir? Bugüne kadar, işsizlik ödeneği olarak yıllar itibariyle sigortalılara ne kadar ödeme yapılmıştır?

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan sigortalılara yapılan işsizlik ödeneğinin yıllar itibariyle, sigortalıların ikamet ettikleri illere göre dağılımı nedir?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na 15.5.2008 tarihinde eklenen Ek.1. Maddesi ile İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında oluşturulan Ücret Garanti Fonu’na; 15.5.2008 tarihinden bugüne kadar, yıllar itibariyle ne kadar kaynak aktarılmıştır?

Ücret Garanti Fonu’ndan yararlanmak için, 15.5.2008 tarihinden bugüne kadar, kaç sigortalı müracaat etmiştir ve müracaat eden sigortalılardan kaç sigortalıya, yıllar itibariyle ne kadar ödeme yapılmıştır?

1.6.2000 tarihinden, bugüne kadar; iş bulma, meslek edindirme, mesleki eğitim, iş başı eğitim, danışmanlık hizmetleri gibi aktif istihdam politikalarında kullanılmak üzere, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan, yıllar itibariyle ne kadar varlık kullanılmıştır?

Kanun’un işsizlik sigortası fonuna ilişkin hükümlerinin yürürlüğe girdiği, 1.6.2000 tarihinden bugüne kadar, Kanun’un 53. Maddesi’nde belirtilen giderler dışında, fonunvarlıklarından harcama yapılmış mıdır? Yapıldıysa; yıllar itibariyle, hangi kurumlara ne kadar kaynak aktarılmıştır?

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan, başta Güneydoğu Anadolu Projesi olmak üzere, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 6. Maddesi’nde belirtilen “ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik yatırımlar” kapsamında yol, baraj vs. yapımı gibialtyapı yatırımlarında kullanılmak üzere, yıllar itibariyle hangi kurumlara, ne kadar kaynak aktarılmıştır?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 7. ve 10. Maddeleri çerçevesinde; Sosyal Güvenlik Kurumu’na, işsizlik sigortası işveren primi olarak, yıllar itibariyle ne kadar kaynak aktarılmıştır?

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan, 1.6.2000 tarihinden bugüne kadar, İŞKUR bütçesine yıllar itibariyle, ne kadar kaynak aktarılmıştır?

İŞKUR’da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışan memur ve sözleşmeli personele ücret ve ücret benzeri ödeme yapılması için, fondan İŞKUR bütçesine yıllar itibariyle ne kadar kaynak aktarılmıştır?

İŞKUR’da kamunun asli görevini yürüten memur ve sözleşmeli personele yapılan ücret ve ücret benzeri ödemelerin, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmasının engellenmesi yönünde, Bakanlığınızın çalışması var mıdır?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun işsizlik sigortası işçi-işveren ve devlet hisselerinin, İşsizlik Sigortası Fonu’na aktarılmayan kısmı var mıdır? İşsizlik sigortası primine isabet eden tahsilatlar, neden doğru ve gerçeğe uygun hesaplanmamakta ve İŞKUR’a tamamen aktarılmamaktadır? Mevzuatta %1 olarak öngörülen, işsizlik sigortası devlet hissesinin İşsizlik Sigortası Fonu’na eksik olarak aktarılmasının nedeni nedir? Bugüne kadar, eksik aktarılan miktar ne kadardır? Eksik miktarların tamamen yatırılması ile ilgili, Bakanlığınızın çalışması var mıdır?

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ya da Ücret Garanti Fonu’ndan, bugüne kadar, AKP’li belediyelerde çalışan geçici işçilere maaş ödemesi yapılmış mıdır? Yapıldıysa, hangi belediyelerin işçilerine ve kaç işçiye, yıllar itibariyle ne kadar ödeme yapılmıştır?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek 2. Maddesi’nde belirtilen; “genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebepler” nedeniyle, Madde’nin yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar, kısa çalışma ödeneği almak için, kaç sigortalı müracaatta bulunmuş ve yıllar itibariyle, kaç sigortalıya, ne kadar ödeme yapılmıştır?

İşsizlik Sigortası Fonu’nun ve Ücret Garanti Fonu’nun, Kanun’un amaçları dışında kullanılmasının önlenmesi için; Bakanlığınızın, hem Kanun’daki amaca aykırı maddelerin değiştirilmesi,hem de denetimlerin arttırılarak İşsizlik Sigortası Fonu’nun amacı dışında kullanılmasının engellenmesi yönünde, çalışmalarınız var mıdır?

Kanun’un 51. Maddesi’nde belirtilen, işsizlere yapılacak olan işsizlik ödeneğine hak kazanma koşullarının kolaylaştırılarak, işsiz kalan tüm sigortalıların fondan faydalanabilmesi için Bakanlığınızın çalışması var mıdır? 

Bunlar da Dikkatinizi Çekebilir

Yorumlar

rasım ozmen :

yalan gormek ıstıyorsa demırtaş once kendıne baksın sonrada genel bşk nına baksın aslında bunlara cevap vermek bıle dogru degıl

Hakan :

Sevgili yorumcu demiş ki ; eğri oturup doğru konuşacaksın .... Canım kardeşim sen bu zihniyeti daha tanıyamadın mı ? bunlar ne zaman doğru konuştu ? Yukarıdan aşağıya kurumsallaşmış bir iftira, ahlaksızlık doğruyu eğip bükme çetesi var karşında

Kdz Ereğlili :

Eğri oturup, doğru konuşacaksın Sn Demirtaş. Ama her koşulda, önce dürüst olacaksın. Yoksa eleştiri konunda haklı bile olsan, doğru cümlelerle eleştiri getirmediğin takdirde kaş yapayım derken, göz çıkartırsın. Fon paraları, AKPARTİli belediyelerin işçilerine aylık ödemesinde kullanılıyor da ne demek oluyor şimdi? CHPli Kandilli Belediyesinde, 15 işçi İŞKURlu olarak istihdam ediliyor. Yani belediye çalışanlarının çoğunu, kendi iktidar dönemindeki uygulamaları ile AKPARTİ Hükümeti finanse ediyor. Bu durum, diğer belediyeleriniz için de böyle. Hükümet, yerel yönetimlere kaynak aktarımı konusunda kesinlikle partizanca davranmadığı gibi, kendi partisinden olmayanlara daha ayrıcalıklı davranıyor adeta. Başta da söylediğim gibi, önce dürüst olacaksın...

Tüm Yorumlar

Yorum Gönder

DİKKAT!

x

Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.