64 BİN YAŞLI YAŞIYOR

Tarih: 2016-03-18 13:07:40

TÜİK Zonguldak Bölge Müdürü Şeref Demirtaş, Zonguldak’ta yaşlı nüfus oranının yüzde 10,7 olduğunu belirterek, “595 bin 907 nüfusu olan Zonguldak’ta, 27 bin 981’i erkek, 35 bin 856’sı kadın olmak üzere toplam 63 bin 837 yaşlı yaşıyor” dedi.
 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü, “İstatistiklerle Yaşlılar/2015” sonuçlarını açıkladı. TÜİK Zonguldak Bölge Müdürü Şeref Demirtaş, ülke genelinde yaşlı nüfus oranının 2015 yılında yüzde 8,2 olduğunu belirterek, “Yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 2015 yılında 6 milyon 495 bin 239 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2014 yılında yüzde 8 iken 2015 yılında yüzde 8,2’ye yükseldi. Yaşlı nüfusun yüzde 43,8’ini erkek nüfus, yüzde 56,2’sini kadın nüfus oluşturdu.

Dünya nüfusunun 2015 yılında yüzde 8,5’ini yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla yüzde 30,4 ile Monako, yüzde 26,6 ile Japonya ve yüzde 21,5 ile Almanya oldu. Türkiye bu sıralamada 167 ülke arasında 66’ncı sırada yer aldı” dedi.

Bölge Müdürü Şeref Demirtaş, Zonguldak’ta yaşlı nüfus oranının yüzde 10,7 olduğunu belirterek, “595 bin 907 nüfusu olan Zonguldak’ta, 27 bin 981’i erkek, 35 bin 856’sı kadın olmak üzere toplam 63 bin 837 yaşlı yaşıyor” dedi.

Yaşlı bağımlılık oranının 2015 yılında yüzde 12,2 olduğunu ifade eden Bölge Müdürü Demirtaş, “Çalışma çağındaki her 100 kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, 2014 yılında yüzde 11,8 iken bu oran 2015 yılında yüzde 12,2’ye yükseldi” dedi.

Demirtaş, yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ilin Sinop olduğunu söyleyerek, “Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 18,1 ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 16,8 ile Kastamonu ve yüzde 15,7 ile Çankırı izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 3,1 ile Hakkari ve Şırnak oldu. Bu illeri yüzde 3,6 ile Van ve yüzde 3,7 ile Şanlıurfa izledi” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 100 yaş ve üzerinde 5 bin 293 yaşlı olduğun görüldüğünü vurgulayan Demirtaş, “Yaşlı nüfusun yüzde 0,1’ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı 2015 yılında 5 bin 293 oldu. Türkiye’de 100 yaşın üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla İstanbul (675 kişi), İzmir (236 kişi) ve Ankara (234 kişi) iken en az yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla Ardahan (3 kişi), Bayburt (6 kişi) ve Bilecik (7 kişi) oldu” dedi.

Demirtaş, eğitimli yaşlı nüfus oranının arttığının altını çizerek, “Eğitim durumuna göre yaşlı nüfus incelendiğinde, 2013 yılında yaşlı nüfusun yüzde 41,2’si ilkokul mezunu, yüzde 4,1’i ortaokul veya dengi okul mezunu, yüzde 4,9’u lise veya dengi okul mezunu, yüzde 4,7’si yüksekokul veya fakülte mezunu iken 2014 yılında ilkokul mezunu olanların oranı yüzde 42,1’e, ortaokul veya dengi okul mezunu olanların oranı yüzde 4,3’e, lise veya dengi okul mezunu olanların oranı yüzde 5,2’ye, yüksekokul veya fakülte mezunu olanların oranı ise yüzde 5,1’e yükseldi. Yaşlı nüfusun eğitim durumu cinsiyete göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu gözlendi. Tüm eğitim düzeylerinde yaşlı erkek nüfus oranının yaşlı kadın nüfus oranından daha yüksek olduğu görüldü” diye konuştu.

Eşi ölmüş yaşlı erkeklerin oranının yüzde 12,9 iken, yaşlı kadınların oranının yüzde 50,5 olduğunu belirten Demirtaş, “Yaşlı nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Yaşlı erkek nüfusun 2015 yılında yüzde 1,2’sinin hiç evlenmemiş, yüzde 83,2’sinin resmi nikahla evli, yüzde 2,8’inin boşanmış, yüzde 12,9’unun eşi ölmüş olduğu görülürken yaşlı kadın nüfusun yüzde 2,6’sının hiç evlenmemiş, yüzde 43,8’inin resmi nikahla evli, yüzde 3,1’inin boşanmış, yüzde 50,5’inin ise eşi ölmüş olduğu görüldü” ifadelerini kullandı.

Demirtaş, tek kişilik hanehalklarının yüzde 45,8’ini yaşlıların oluşturduğunun belirterek, “Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre 2014 yılında tek kişilik yaşlı hanehalklarının toplam tek kişilik hanehalkları içindeki oranı yüzde 45,8 oldu. Tek başına yaşayan yaşlıların yüzde 76,5’ini kadınlar, yüzde 23,5’ini ise erkekler oluşturdu” dedi.

Obez yaşlıların oranının arttığına vurgu yapan Demirtaş, “Türkiye sağlık araştırması sonuçlarına göre 2008 yılında obez yaşlıların oranı yüzde 23,1 iken bu oran 2014 yılında yüzde 26,2’ye yükseldi.

Yaşlılardaki obezlik cinsiyete göre incelendiğinde, kadınların erkeklerden daha obez olduğu görüldü. Obez olan yaşlı erkeklerin oranı 2014 yılında yüzde 17,7 iken yaşlı kadınların oranı yüzde 32,8 oldu” diye konuştu.

Demirtaş, yaşlıların en fazla dolaşım sistemi hastalıklarından hayatını kaybettiğinin altını çizerek, “Ölüm nedeni istatistiklerine göre 2014 yılında ölen yaşlıların yüzde 46,7’si dolaşım sistemi hastalıklarından hayatını kaybetti. Bu hastalığı ikinci sırada yüzde 16,9 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, üçüncü sırada ise yüzde 12,8 ile solunum sistemi hastalıkları takip etti” ifadelerini kullandı.
Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranının 2014 yılında yüzde 4 olduğunu belirten Demirtaş, “Ölüm nedeni istatistiklerine göre 2010 yılında alzheimer hastalığından hayatını kaybeden yaşlıların oranı yüzde 2,7 iken bu oran 2014 yılında yüzde 4’e yükseldi. Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı cinsiyet bazında incelendiğinde, her iki cinsiyette de artış olduğu görüldü. Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı 2010 yılında erkeklerde yüzde 2,2, kadınlarda yüzde 3,3 iken bu oranlar 2014 yılında erkeklerde yüzde 3,2, kadınlarda yüzde 4,7’ye yükseldi” dedi.

Demirtaş, yaşlı yoksulluk oranının 2014 yılında yüzde 18,3 olduğunu ifade ederek, “Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelirinin yüzde 60’ına göre hesaplanan yoksulluk oranı 2014 yılında Türkiye geneli için yüzde 21,8 iken bu oran yaşlı nüfus için yüzde 18,3 olarak gerçekleşti. Yaşlı nüfusun yoksulluğu cinsiyet bazında incelendiğinde, erkeklerde artış kadınlarda düşüş olduğu gözlendi. Yoksul yaşlı erkek nüfus oranı 2012 yılında yüzde 17,7 iken bu oran 2014 yılında yüzde 18,3’e yükseldi. Yoksul yaşlı kadın nüfus oranı ise 2012 yılında yüzde 19,4 iken bu oran 2014 yılında yüzde 18,2’ye düştü” diye konuştu.

Yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranının yüzde 11,5 olduğunu söyleyen Demirtaş, “Ülkemizde 15 ve daha yukarı yaşta işgücüne katılma oranı 2014 yılında yüzde 50,5 iken yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı yüzde 11,5 olarak gerçekleşti. Yaşlı erkek nüfusta bu oran yüzde 19,3 iken yaşlı kadın nüfusta yüzde 5,4 oldu. Yaşlı nüfustaki işsizlik oranının ise yüzde 2,1 olduğu görüldü” ifadelerine yer verdi.

Demirtaş, çalışan yaşlı nüfusun yüzde 74,1’inin tarım sektöründe yer aldığını vurgulayarak, “İstihdam edilen yaşlı nüfusun sektörel dağılımı incelendiğinde, 2014 yılında yaşlı nüfusun yüzde 74,1’inin tarım sektöründe, yüzde 18,9’unun ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü” dedi.

Mutlu olduğunu beyan eden yaşlı bireylerin oranının düştüğünü ifade eden Demirtaş, “Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre mutlu olduğunu beyan eden yaşlı bireylerin oranı 2014 yılında yüzde 62,8 iken bu oran 2015 yılında yüzde 56,8’e düştü. Genel mutluluk düzeyi cinsiyet bazında incelendiğinde, 2015 yılında yaşlı erkeklerin yüzde 53,4’ü, yaşlı kadınların ise yüzde 59,5’i mutlu olduğunu beyan etti” diye konuştu.

Demirtaş, yaşlılık döneminde bireylerin mutluluk kaynağının yüzde 66,8 ile aileleri olduğunun altını çizerek, “Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre yaşlı bireylerin 2015 yılında en önemli mutluluk kaynağı yüzde 66,8 ile aileleri oldu. İkinci sırada gelen mutluluk kaynağı ise yüzde 16,5 ile çocukları oldu” ifadelerini kullandı.

Genel sağlık durumundan memnun olan yaşlı bireylerin oranının düştüğünü belirten Demirtaş, “Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2014 yılında genel sağlık durumundan memnun olduğunu beyan eden yaşlı bireylerin oranı yüzde 47,5 iken bu oran 2015 yılında yüzde 45,6’ya düştü” dedi.

Demirtaş, internet kullanan yaşlı bireylerin oranının arttığını söyleyerek, “Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre İnternet kullanan yaşlı bireylerin oranı 2014 yılında yüzde 5 iken 2015 yılında yüzde 5,6’ya yükseldi. İnternet kullanan yaşlı bireyler cinsiyet bazında incelendiğinde, erkeklerin kadınlardan daha fazla İnternet kullandığı görüldü. İnternet kullanan yaşlı erkeklerin oranı 2015 yılında yüzde 8,8 iken yaşlı kadınların oranı yüzde 2,8 oldu” diye konuştu.

Bunlar da Dikkatinizi Çekebilir

Yorum Gönder

DİKKAT!

x

Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.