FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI

Tarih: 2013-06-11 09:27:00

Türkiye Taşkömürleri Kurumu Genel Müdürlüğü fakir ailelere torbalanmış kömür yardımlarının nakli işi için ihaleye çıktı.

Türkiye Taşkömürleri Kurumu Genel Müdürlüğü fakir ailelere torbalanmış kömür yardımlarının nakli işi için ihaleye çıktı. TTK Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda 1 Temmuz 2013 Pazartesi günü saat 15.00'e kadar TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına yapılacak başvurunun şartlarını da açıkladı. 
Kurumun karayolu ile yapacağı nakliyelerde yükleme iş ve işlemleri TTK Genel Müdürlüğüne bağlı Amasra, Armutçuk, Üzülmez, Kozlu ve Karadon Müesseselerinde gerçekleştirilecek. Nakledilecek kömürler Valilik, Kaymakamlık veya yetkili birimlerin belirleyeceği noktalara boşaltılacak. Yüklenici firma sözleşmenin taraflarca imzalanmasının ardından tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 gün içinde işe başlayacağı, işe başlamasından sonra 31 Aralık 2013 tarihine kadar kömür nakliye işini tamamlayacağı hatırlatılırken süreyi TTK'nın uzatabileceği belirtildi.TTK Genel Müdürlüğünden yapılan ihale duyurusunda şu bilgiler verildi:
Kömür nakli için, Kurumumuz kantar kapasitesinin 40 Ton olması nedeniyle, Yükleniciye ait  kamyonların tam yüklü ağırlığı 40 Ton olacaktır. Kurumumuz kantarlarında yapılacak tartım işlemlerinde, Yükleniciden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Tozuma ve dökülmeye karşı trafik mevzuatına uygun şekilde, Kamyonların üstü kapalı olarak nakliyat yapılacaktır. Yüklenici işyerinde fiilen sigortalı işçi çalıştırmaya başlamadan önce çalıştıracağı işçilerin  “işyeri giriş bildirgelerini” SGK’ya verecek, bunun verildiğine dair belge ve işyeri giriş bildirgelerinin tasdikli örneğini, sipariş mektubu kendisine ibraz edildiği andan itibaren 10 takvim günü içinde TTK’ya ibraz edecektir. Bu belgeler gelmeden yer teslimi yapılmaz ve işe başlatılmaz. Yer teslimi yapıldıktan sonra bir hafta içinde ÇSGB Bölge Çalışma Müdürlüğünden Sosyal Güvenlik numarası alması ve TTK’ya ibraz etmesi gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primlerinin Hakedişlerden Mahsup Edilmesi ve Ödenmesi ile Kesin Teminatların İadesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Yüklenicinin, her ay itibariyle; çalıştırdığı işçilerin sigorta primlerinin SGK mevzuatına göre ödendiğine dair ödeme makbuzu fotokopileri ile düzenlenen aylık prim bildirgelerini, ayrıca SGK’ dan alınmış Vergi BORCU YOKTUR yazısını ibraz etmesi gerekmektedir. Aksi halde istihkakları ödenmeyecektir. Yüklenicinin, işin veriliş tarihinden itibaren sürdürdüğü faaliyetleri sırasında, gerek TTK gerekse diğer özel ve Kamuya ait taşınır ve taşınmazlara müdahale, tecavüz vb. gibi suretle zarar vermesi halinde veya Yükleniciye ait vasıta ve personelin maruz kaldığı veya sebep olduğu iş kazalarından doğacak her türlü idari, mali ve cezai mesuliyetler Yükleniciye ait olacaktır. Ayrıca tüm faaliyetler sırasında, Yüklenicinin üçüncü kişilere ve çevreye vereceği maddi, manevi ve bedensel zararlardan Yüklenici sorumlu tutulacaktır, bu nedenlerle TTK’nın ödemek zorunda kalabileceği tazminat miktarı Yüklenici tarafından TTK’ya ödenecektir. TTK’nın, tazminatı yükleniciden tahsil etmesi durumunda, yüklenicinin Kuruma olan borçlarında uygulanan prosedür takip edilerek; ilk hak edişinden kesilir. Tazminatın, hizmetin kabul tarihine kadar ödenmemesi veya hak edişinin karşılamaması durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminat ve ek kesin teminat paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir. Yüklenici Karayolları, Belediye, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği hükümlerine göre uygulama yapmak zorundadır. Yüklenici işyerinde çalıştıracağı araçların Trafik kurallarına uygun olmasından, bakım ve onarımından sorumludur. Şoförlerini ehliyetli ve iş tecrübesi olan kimselerden seçmek zorundadır. Yüklenici TTK’ya ait sahalarda çalıştıracağı kara nakil vasıtaları, “Karayolları Trafik Tüzüğünde” belirtilen niteliklere uygun durumda olacaktır. Taşıma işi Karayolları Taşıma Yönetmeliğine göre ve Karayolu Taşıma Yetki Belgesine kayıtlı araçlarla yapılacak olup yüklenicinin Yetki Belgesine kayıtlı olmayan araçlarla yaptığı taşıma işlemlerinden yüklenici sorumludur.
Torbalattırılmış kömürlerin zarar görmesi halinde ceza: 
Yüklenicinin, tesellüm ettiği 25 Kilogramlık torbalanmış kömürlerin karayolu ile nakli, esnasında zarar görmesi durumunda (torba patlaması v.s) zarar gören her bir torba için Kurumumuzun o tarihteki torba fiyatı + torbalama fiyatının 2 (iki) katı oranında (KDV hariç) ceza tahakkuk ettirilir. a, b ve c bentlerine göre tahakkuk ettirilen cezalar Firmaların doğacak ilk istihkakından yoksa kesin teminatından tahsil edilir. Cezanın kesin teminattan tahsil edilmesi halinde noksan teminat 10 gün içinde yüklenici tarafından tamamlanır. Aksi halde TTK tarafından sözleşme tek taraflı olarak fesih edilir. 
Bu durumda yüklenici hiçbir hak talebinde bulunamaz. Kesilecek toplam ceza tutarı hiçbir şekilde ihale bedelini aşamaz. 20 (yirmi) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtara rağmen TTK; aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye veya hüküm almaya gerek kalmaksızın yüklenicinin kesin teminatını varsa ek kesin teminatını gelir kaydeder ve TTK tarafından sözleşme tek taraflı olarak fesih edilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda yüklenici hiçbir hak talebinde bulunamaz.

Bunlar da Dikkatinizi Çekebilir

Yorum Gönder

DİKKAT!

x

Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.