Fikret İLKİZ
Fikret İLKİZ
Yazarın Makaleleri
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ SON ÇAREDİR
Yargı Reformu hakkında 17 Ekim 2019 kabul tarihli 7188 sayılı 'Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (R.G 24.10.2019-30928) 4 Mayıs 2007 kabul tarihli 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların...
YAYIN YASAĞI İHTİVA ETMEYEN KANUN
Basın Kanunu yasak ihtiva etmez. Herkesin hakkı olan basın özgürlüğünün anahtarıdır.  Anayasa Mahkemesi 17 Eylül 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Halk Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş. (B.B 2014/19270) 11 Temmuz 2019 tarihli...
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNDE REFORM MUŞ GİBİ YAPMAK
İfade özgürlüğünün sağlanmasındaki reform vaatleri nedeniyle yeniden kanunların kabulü sürecine girilmiştir ve beş yıl süreceği anlaşılıyor… Yargı Reformu Stratejisi ile kabul edilen yol haritasında ilk kanun olan 7188 sayılı 17...
GÖRÜŞ AÇIKLAMAK TEHLİKELİ(Mİ)DİR?
Evet, barış ve harekât zamanlarında görüş açıklamak tehlikelidir. Çünkü ifade özgürlüğü tehlike altındadır. Barış, savaş, silahlı çatışma, harekât üzerine çok şey yazılabilir, ama tehlikelidir! Savaş derseniz de barış derseniz...
GUERNİCA: HİSSETMEK VE BARIŞA TANIKLIK
Bazen bir kelime, bu dünyada olup bitenlerin tanıklığıdır. Hissetmek… İnsan Hakları Evrensel Bildirisi; 'tehlikelerden arınmış bir dünya” kurmak için kabul edildi. Sürekli barış, herkese eşitlik, herkese ekmek ve aş, herkesin korkularından...
BAKINIZ; ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI…
İfade özgürlüğü hakkı için bakılması gereken son AYM kararı, Sırrı Süreyya Önder (B. No: 2018/38143) başvurusu üzerine verilen 3 Ekim 2019 tarihli Genel Kurul karardır. İlk Derece Mahkemeleri ve İstinaf mahkemelerinin tüm yanılgıları,...
ELEŞTİRİ SUÇ OLMAZ DEMEK REFOR MUDUR?
Değildir, çünkü eleştiri suç olmaz. Yargı Reformu Stratejisine göre hazırlanan Taslak Metin'e göre Terörle Mücadele Kanunun 7. Maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik yapılmak isteniyor: 'Haber verme sınırlarını aşmayan veya...
“ALIN SİZE YARGI REFORMU”
2019 Yargı Reformu Stratejisi Belgesi demokrasiyi, hak ve özgürlükleri geliştirme ve güçlendirmeyi hedefliyordu. Hatta 'Hak ve mevzuat iyileştirmeleri ne kadar önemli olursa olsun, reformların başarısında belirleyici olan uygulamadır”...
ONİKİ EYLÜL BİNDOKUZYÜZSEKSEN, DEĞİŞEN NE?
Kandıra Cezaevinden döndüğüm gece takvim 12 Eylül 2019 tarihini gösteriyordu. Ne tuhaf bir tarih… Tuhaf sorular üşüşüyor aklıma! Soruyorum; neden? Neden insanlar insanların hapsedilmesini ister, neden hapsedilmesi için uğraşır. Cumhuriyet...
DÜŞMANLAR VE YURTTAŞLAR İÇİN HUKUK
Kanunlar cezalandırmak için bir araç değildir, ceza hukuku hiç değildir. Türk Ceza Kanunu'nun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak,...
​​​​​​​ADLİ YILA DAİR ZULÜM BELGELERİ HİKAYELERİ
1943 yılından itibaren yapılmaya başlanan Adli Yıl Açılış Konuşmalarına 1956'da ara verilmiş ve 1960-1961 adli yıl açılışında yeniden başlanmıştır. Yargı gücünün önemli belgelerine dönüşen bu 'konuşmalar” aynı zamanda...
YARGININ MEKÂNLARI VE ADLİ YIL AÇILIŞ KONUŞMALARI
2 Eylül 2019 tarihinde yapılacak olan 2019-2010 yılı Adli Yıl Açılış Töreninden önce başlayan zaman ve mekân tartışmaları yargının içinde bulunduğu her zamanki hali midir yoksa pürmelâl hali midir?   Bu zamanda sadece içinde bulunduğumuz...
​​​​​​​ALKIŞLARLA ADLİ YIL AÇILIŞI
2018 yılı adli yıl açılışı Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmişti. 2019 yılı adli yıl açılış töreni yine aynı mekânda yapılacak… Alkışlarla… Bu mekânda olmak ya da katılmamak… Davetli yargı...
FLÜT ÇALAN SATİRLER VE YURTTAŞLAR
Satir; tiyatroda yergi anlamındadır. Satir; Yunan mitolojisinde ormanda yaşayan yarı keçi yarı insan tanrıdır. Roma mitolojisindeki karşılığı 'yarı keçi yarı insan orman tanrısı” (fauna) anlamına gelmektedir. Antik dönemde şarap...
KANUNLAR, TUĞLALAR VE SANSÜR DUVARLARI
Yargı Reformu Stratejisine karşı olabilmek için sansürü kanun yoluyla nasıl kurarsınız ve böylece nasıl olur da kendi ilan ettiğiniz yargı reformuna karşı olabilirsiniz? İfade özgürlüğüne ve İnternete düşman mısınız? Anımsayalım…...
BAYILDIM SAMİMİYETİNİZE…
Bazı haberleri sonbaharda hatırlarız, unutanlara hatırlatırız. O yüzden okumak için sabır diliyorum, öfkelenmenizi umuyorum. Umutsuzluğun çığlığına kulak tıkayan sağırlara dediklerini hatırlatırız. Onların hukuk devletinde bir işe...
MİNNET DUYANLAR VE MÜSTEBİTLER
Ne yaparlarsa yapsınlar müstebitlere direnenlerin bir türlü tükenmediği zamanlarda; önce özgürlüklere düşman oluyorlar, sonra düşmanları çoğaltıyorlar. Herkes onlara minnet duysun istiyorlar. Armağan verenleri armağanlara boğuyorlar;...
HAYIR, SİZ YAPTINIZ!
Kim yaptı, kimler ne yapıyor? Sanki bu ülkede başkaca bir şey olmuyormuş ve yokmuş gibi istesek de istemesek de S-400 hava savunma sistemleri yaşamımızın birinci sırasına sokuldu. Kim yaptı, neden yaptı? Olan bitenlere, nedenlerine tanıklık...
ANAYASA MAHKEMESİNE
Yazının konusu herhangi bir talep değildir, özeldir. Meslektaşım Av. Sennur Baybuğa ile elimizle cezaevine teslim ettiğimiz hükümlü bilim insanı Zübeyde Füsun Üstel ile ilgilidir. Kamusaldır, aslında toplumsal veya yargısal demek çok daha...
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE CEZA HUKUKU
Yargı Reformu Stratejisi (2019) için Eylem Planı hazırlanacak. Nasıl bir plan olacağı henüz belirsiz ama yol haritası Yargı Reformu Stratejisi olacaktır. Reform stratejisi gereğince yasa teklifleri hazırlanacak. Hazırlık ne kadar sürecek belli...
BEKLENTİLER VE OYUNLAR
Bugün, beklentileriniz gerçekleşti mi? Herhalde bugüne dair beklentileri olanlara dün beş dakika bile 24 saat kadar uzun ve bir türlü geçmeyen zaman gibi gelmiştir. Görece bir kavram olan zamanı bekleyişler uzatabiliyor. O yüzden herhalde dünyanın...
VE HATTA BOMBOŞ VAATLER
15-16 Haziran 1970'de işçiler ve yurttaşlar kendi hak ve özgürlükleri için verdikleri en şanlı direniş ve sınıf mücadelesiyle haklar ve özgürlüklerin mücadele edilmeden kazanılamayacağını yarım yüzyıl önce kanıtlamıştı. Geçmişi...
YARGI, PRİMUS İNTER PARES DEĞİL MİDİR?
Değildir…Bu yüzden soruları kuvvetler ayrımı nedir sorusuyla yanıtlamak gerekiyor. Yasama, yürütme yargı arasındaki kuvvetler ayrımı bir iş bölümü müdür, iş birliği midir? Kuvvetler arasında olması gereken denetim midir, denge midir?...
ALKIŞLARLA YARGIDA TEKRARLARIN TEKRARI
2019-2023 dönemini kapsayan 2019 Yargıda Reform Stratejisi tekrarların tekrarıdır. 30 Mayıs 2019 tarihinde davetlilerin çağrılığı olduğu törende Cumhurbaşkanı tarafından 2019 yılı Yargı Reformu Stratejisi Saray'da açıklandı, alkışlarla...

banner185