Fikret İLKİZ
Fikret İLKİZ
Yazarın Makaleleri
SİYASİ ŞAHSİYETLERE NE BİR FAZLA NE BİR EKSİK AYRICALIK
Siyasi şahsiyetlerin ve kamu görevlilerinin kıyasıya eleştirilmesi herkesin hakkıdır. Bu hak medyada siyasi tartışma özgürlüğünün sonucudur, kanunla siyasi şahsiyet korunmamalıdır. Demokratik ülkelerde medya yoluyla 'eleştiri” hakkı...
YARGIDA BİRİNCİ SINIF UMURSAMAZLIK
Yargıda temel insan hak ve özgürlüklerini koruyan, sessiz ama kararlı ve tüm baskılara inat doğru bildiğini gerekçeli karar yapan yargıçların var olduğunu bilen birçok insan vardır. Umutsuzluğa inat yargının umudu olan bazı hâkim ve savcıların...
​​​​​​​SİMİT, HÜRRİYET VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ DİYE DİYE…
Temmuz 2019 istatistiklerine göre 11 bin 157 gazeteci işsiz…. 10 Ocak Çalışan gazeteciler günü olarak kabul edilen günlerden birisidir. 4 Ocak 1961'de 212 sayılı Kanunla Basın Mesleğinde Çalışanlar ile Çalıştıranlar arasındaki Münasebetlerin...
IRK TEMELLİ SÖYLEM VE “İĞRENÇ ADAM”
Yaklaşık beş yıl sonra karar verilmiş olsa dahi; ifade özgürlüğü temel hakların omurgasıdır. Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 28 Kasım 2019 tarihinde, Hayko Bağdat (B. No: 2016/256 Tarih 28 Kasım 2019) başvurusunda Anayasa'nın 26....
GÜVEN VERMEYEN ADALETE ERİŞİM
30 Mayıs 2019 tarihinde açıklanan Yargı Reformu Stratejisi'nin ardından Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük Eylem Planı ve 'Yeni İnsan Hakları Eylem Planı” hazırlanması süreci 2019 yılı aralık ayında başlatıldı. Bakan...
SİYASAL İSLAMCILAR VE NEDEN ACABA
Gazeteci yazar Erbil Tuşalp 'yazın hayatı boyunca Fetullah Gülen hakkında pek çok yazı kaleme almış ve bunlardan Cumhuriyet gazetesinde 10 Temmuz 1994 tarihinde yayımlanan "Din Ticaret ve Siyaset" başlıklı yazısında, Sol gazetesinde 7...
DAHA İYİ İŞLEYEN YARGI SİSTEMİ KİMİN BORCUDUR
Yargı sistemini bozanların borcudur. Adalet Bakanı 9 Aralık 2019'da İstanbul'da gerçekleştirilen 'Batı Balkanlar ve Türkiye İçin Yatay Destek 2019-2022. İnsan Hakları Eylem Planının Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme...
ŞİDDETİN YAŞAMI İNFAZI
Yaşam hakkını korumak için nasıl bir ceza adalet sistemi kurmak gerekir? Sadece ceza adalet sistemini etkin kılmak için reform yapmak yeterli midir? Ekonomik, toplumsal ve sosyal koşulları birlikte düşünmeden çare bulamazsınız. Yoksulluktan...
YARGI ZEVAL BULMASIN
Üzerinden üç yıl geçti… 2016 yılı Kasım ayında yaptığımız basın toplantımızda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna, Üyelerine ve Adalet Bakanı'na hitaben 'Eğer Doğruysa” cümlesiyle başlayan basın açıklamasında; 'Bakırköy...
BASINDA ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLARIN MÜNASEBETLERİ
13 Haziran 1952 kabul tarihli ve adı 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun 4 Ocak 1961 kabul tarihli 212 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. Adı kısaca 212 Sayılı Basın...
ZANNEDİLMESİN Kİ; O HAPİSTİR
Ne oldu? Yanıtlamanın zamanıdır. Gelecekte ortaya çıkabilecek bazı sonuçlar an itibariyle anlaşılamayabilir. Zaman öyle bir geçer ki; geçmişte anlaşılamayanları anlaşılır kılar. Turnusol kâğıdı gibidir. Bazı gerçekleri yaşandığında...
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ SON ÇAREDİR
Yargı Reformu hakkında 17 Ekim 2019 kabul tarihli 7188 sayılı 'Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (R.G 24.10.2019-30928) 4 Mayıs 2007 kabul tarihli 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların...
YAYIN YASAĞI İHTİVA ETMEYEN KANUN
Basın Kanunu yasak ihtiva etmez. Herkesin hakkı olan basın özgürlüğünün anahtarıdır.  Anayasa Mahkemesi 17 Eylül 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Halk Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş. (B.B 2014/19270) 11 Temmuz 2019 tarihli...
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNDE REFORM MUŞ GİBİ YAPMAK
İfade özgürlüğünün sağlanmasındaki reform vaatleri nedeniyle yeniden kanunların kabulü sürecine girilmiştir ve beş yıl süreceği anlaşılıyor… Yargı Reformu Stratejisi ile kabul edilen yol haritasında ilk kanun olan 7188 sayılı 17...
GÖRÜŞ AÇIKLAMAK TEHLİKELİ(Mİ)DİR?
Evet, barış ve harekât zamanlarında görüş açıklamak tehlikelidir. Çünkü ifade özgürlüğü tehlike altındadır. Barış, savaş, silahlı çatışma, harekât üzerine çok şey yazılabilir, ama tehlikelidir! Savaş derseniz de barış derseniz...
GUERNİCA: HİSSETMEK VE BARIŞA TANIKLIK
Bazen bir kelime, bu dünyada olup bitenlerin tanıklığıdır. Hissetmek… İnsan Hakları Evrensel Bildirisi; 'tehlikelerden arınmış bir dünya” kurmak için kabul edildi. Sürekli barış, herkese eşitlik, herkese ekmek ve aş, herkesin korkularından...
BAKINIZ; ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI…
İfade özgürlüğü hakkı için bakılması gereken son AYM kararı, Sırrı Süreyya Önder (B. No: 2018/38143) başvurusu üzerine verilen 3 Ekim 2019 tarihli Genel Kurul karardır. İlk Derece Mahkemeleri ve İstinaf mahkemelerinin tüm yanılgıları,...
ELEŞTİRİ SUÇ OLMAZ DEMEK REFOR MUDUR?
Değildir, çünkü eleştiri suç olmaz. Yargı Reformu Stratejisine göre hazırlanan Taslak Metin'e göre Terörle Mücadele Kanunun 7. Maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik yapılmak isteniyor: 'Haber verme sınırlarını aşmayan veya...
“ALIN SİZE YARGI REFORMU”
2019 Yargı Reformu Stratejisi Belgesi demokrasiyi, hak ve özgürlükleri geliştirme ve güçlendirmeyi hedefliyordu. Hatta 'Hak ve mevzuat iyileştirmeleri ne kadar önemli olursa olsun, reformların başarısında belirleyici olan uygulamadır”...
ONİKİ EYLÜL BİNDOKUZYÜZSEKSEN, DEĞİŞEN NE?
Kandıra Cezaevinden döndüğüm gece takvim 12 Eylül 2019 tarihini gösteriyordu. Ne tuhaf bir tarih… Tuhaf sorular üşüşüyor aklıma! Soruyorum; neden? Neden insanlar insanların hapsedilmesini ister, neden hapsedilmesi için uğraşır. Cumhuriyet...
DÜŞMANLAR VE YURTTAŞLAR İÇİN HUKUK
Kanunlar cezalandırmak için bir araç değildir, ceza hukuku hiç değildir. Türk Ceza Kanunu'nun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak,...
​​​​​​​ADLİ YILA DAİR ZULÜM BELGELERİ HİKAYELERİ
1943 yılından itibaren yapılmaya başlanan Adli Yıl Açılış Konuşmalarına 1956'da ara verilmiş ve 1960-1961 adli yıl açılışında yeniden başlanmıştır. Yargı gücünün önemli belgelerine dönüşen bu 'konuşmalar” aynı zamanda...
YARGININ MEKÂNLARI VE ADLİ YIL AÇILIŞ KONUŞMALARI
2 Eylül 2019 tarihinde yapılacak olan 2019-2010 yılı Adli Yıl Açılış Töreninden önce başlayan zaman ve mekân tartışmaları yargının içinde bulunduğu her zamanki hali midir yoksa pürmelâl hali midir?   Bu zamanda sadece içinde bulunduğumuz...
​​​​​​​ALKIŞLARLA ADLİ YIL AÇILIŞI
2018 yılı adli yıl açılışı Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmişti. 2019 yılı adli yıl açılış töreni yine aynı mekânda yapılacak… Alkışlarla… Bu mekânda olmak ya da katılmamak… Davetli yargı...

banner185