Fazilet Öztürk
Fazilet Öztürk
Yazarın Makaleleri
"DÜNDEN-BUGÜNE"
KIDEM TAZMİNATIMA DOKUNMA Çalışma Hayatında işçimizin tek hedefi emeğinin karşılığı Kıdem Tazminatını hak ettiği yasal şartlarda alabilmektir. Kıdem Tazminatı bir haktır. Bu hak 81 yıldır Yasal Düzenlemelerle korunmuştur. İşçimizin...
SESİMİZİ DUYUN…
Ülkemizi sarsan son 50 gündür  izlediğimiz olaylar ve çığlıklar, 17 ile 25 yaş arasındaki çocuklarımızın sesleri.. Özgürlüğe dayalı isteklerinin yerine getirilmesini,dayatmaların son bulmasını...
UNUTULANLAR
Dünya’da aynı işyerinde iş kazası sonucu hayatını yitirenlerin mezarlığı yapılmış olsa idi,sanırım en büyüğü Türkiye’de Zonguldak Maden Kenti’nde olurdu.   Zonguldak iline İstanbul yönünden...
KADINCA SESLENMEK
Bugün 8.Mart Dünya Kadınlar Günü... Günün önemini yazılı basında okuyacak, görsel basında izleyeceksiniz..Toplumun her kesiminden bir ses..Sorgulayacak kadınların sorunlarını!.Kapalı salonlar veya alanlarda...
İNSANCA İŞ 'DECENT WORK'
Çağın Çalışma Hayatı ile ilgili temel ilkesi sayılan  “İnsanca İş” Decent Work anlayışı, azgelişmiş ülkeler için vazgeçilmez oldu. Bugün ILO.Uluslararası Çalışma Örgütü’nün...
'İSTENMEYEN YASA'
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası, ulusal ve uluslar arası binlerce  emekçinin üyesi Sendikaların karşı çıkışlarına karşın, 6356 sayı ile 07.11.2012 tarih 28460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.İşçinin...
'İŞSİZLİK SİGORTASI'
Dünyada her geçen yıl hızla büyüyen Ekonomik Kriz nedeniyle işsizler sayısı artmakta, basından öğrendiğimize göre birçok Ülkede yönetimleri etkileyen olaylara neden olmaktadır.Örneğin komşumuz Yunanistan..Ülkemizde ise  Küresel...
ÇALIŞMA YASALARINDA NELER OLDU
2012 Yılının ikinci yarısını tamamlar iken,Çalışma Hayatı ile ilgili Yasalarda da Kazanılmış Hakların yok sayılacağı önemli değişiklikler  yapılmaya çalışıldı.   Cumhurun ‘Halkın’ istemlerine ‘HAYIR’ denildiği,...
VİCDANLAR RAHATLASIN..
“İş Sağlığı ve Güvenliği  Yasası”   Çalışma Hayatı ile ilgili en çok tartışılan ve uzun soluklu,İş Sağlığı ve Güvenliği konusu 29.06.2012 tarihli 6331 Sayılı Yasa ile düzenlenerek, yürürlük süreleri farklı...
ENGELLİLERE, YASA ENGELİ…
Dünyada,Ülkemizde adını ne koyarsanız koyunuz. Yasalarda önce Sakatlar,Özürlüler veya Engelliler...Bugünlerde   Engelliler,aileleriyle birlikte ayakta..   Gazetenizin bu Köşesinde bize ayrılan sütunlarda Engellilerle...
KIDEM TAZMİNATI TÜKENİYOR MU..(!)
Çalışma Hayatının en önemli  tartışılmaz konusu Kıdem Tazminatı,  işçi için gelecek güvencesidir.Yalın ifadeyle İşyerlerinde artı değer yaratan emeğin, yıpranma payı kıdem tazminatıdır.   Çalışan işçinin...
HAVA YOLU EMEKÇİLERİ..
Havacılık sektöründeki sorunlara bir yenisi daha eklendi. Bir gecede Anayasa,ILO ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşme hükümlerine aykırı olarak Hava Yolu işçilerine, Grev Yasağı getirildi.Buna karşı yasal haklarının  verilmesini...
BİZİM KAPICI…
Yaşamımızı sürdürdüğümüz konutlar, zaman zaman yasal sorunları da beraberinde getirir.Apartmanlar,Gökdelenler, Uydu Kentler ve şimdinin modası Rezidanslar.. Şayet bunlardan birinde yaşıyorsanız günün ilk saatlerinde karşılaştığınız...
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YASA TASARISI
Geçtiğimiz hafta 4-10 Mayıs tarihleri arası  “ İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” idi.Dünyada ilk olarak 1987 yılında Ülkemizde gerçekleştirilen Hafta, 10 Bölge Müdürlüğünden  biri olarak Zonguldak Bölgesinde de merkez...
ÜCRET KESME CEZASI
İşçi-işveren ilişkilerini kendine özgü emredici kurallarla oluşturan İş Hukuku ile ilgili Yasalarda, Devlet çalışma barışını sağlamak ve güçsüz taraf olan işçileri korumak  amacıyla  müdahale yetkisini kullanmaktadır.İş...
ÖZÜRLÜ ve ESKİ HÜKÜMLÜ
İş Hukuku’nun Sosyal Devlet İlkesi ışığında  düzenlenen İş Yasalarının işyerlerinde Özürlü ve Eski Hükümlü çalıştırma yükümlülüğü ile ilgili hükümleri yasa,yönetmelik,tebliğ ve genelgelerde  20’ye yakın...
YENİ İŞ ARAMA İZNİ
Gazeteniz Önder’in sütunlarında yaklaşık bir yıldır Çalışma Hayatı ile ilgili İş Hukuku alanında Bireysel İş Yasaları, Toplu İş Sözleşmesi, Sendikalar Yasası ve buna ilişkin Tüzük, Yönetmelikler ve Genelgeler Yargı...
MOBBING
Günümüz İş Dünyasında gerek kamu personeli, gerekse işçi statüsünde   çalışanların Mobbing ile karşı karşıya kaldıkları ve birçok yönden mağduriyet yaşadıkları  tartışılmasız gerçektir.İşçi ve işverenlerin...
İŞVERENİN DERHAL FESİH HAKKI
Sürdürülmesinin imkansız hale gelmesi sonucu taraflara belirli veya belirsiz süreli olmasına bakılmaksızın İş Sözleşmelerinin derhal feshetmeleri bozucu yenilik doğuran bir hakkı ifade etmektedir.İşveren için haklı nedenle fesih hakkı...
İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESİH HAKKI-“Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller…..” ve ”Zorlayıcı Sebepler”
İşçi işveren arasındaki hak, yetki ve sorumlulukları öngören İş Yasalarındaki madde hükümlerinin çoklu ‘bent’ ve ‘fıkra’lardan oluşması, aynı konunun aynı başlıkta iki ya da üç defada incelenmesine neden olmaktadır. Ayrıca...
İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESİH HAKKI
‘Sağlık Nedenleri’     Çalışma Hayatını düzenleyen Bireysel İş Yasaları işçi, işveren arasında kurulacak sözleşmelerin yazılı olarak yapılmasını zorunlu kılmaktadır.   4857 Sayılı İş Yasasının ‘Amaç’ başlıklı...
YENİ İŞVERENİN SORUMLULUĞU
İş Hukuku’nun esas kurallarından biri de işçi işveren arasında kurulan iş sözleşmelerinin niteliğine  göre, sona erme biçimlerinin de  değişmesidir.Süresi belirli bir iş sözleşmesi,doğal olarak sürenin bitiminde sona...
TOPLU İŞÇİ ÇIKARMALARI ve İŞ GÜVENCESİ
İş Hukukumuzda son değişikliklerle yerini alan ve Toplu İşçi Çıkarmalarını da bir sisteme bağlayan İş Güvencesi,4857 Sayılı İş Yasasının 29.maddesinde hükme bağlanmıştır.Ancak Yasa’nın 29.maddesinin getirdikleri ile yaptırıma...
SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ ve İŞ GÜVENCESİ
Yeni İş Yasası olarak tanımlanan 4857 Sayılı İş Yasası’nda  birkaç değişiklikle yerini koruyan 4773 Sayılı Yasa ile getirilen İŞ GÜVENCESİ, Deniz İş Yasası ile ilgili çalışanlar bir şekilde  unutularak bir yollama hükümle,...

banner185