Bu haber kez okundu.

MİLLETVEKİLLERİ MECLİSTE KAPIŞTI

ZONGULDAK’TA YAŞANAN GÖÇ NEDENLERİNİN TESPİTİ VE GÖÇÜN ÖNLENMESİNE YÖNELİK KOMİSYON KURULMASINI İSTEYEN CHP’NİN ÖNERGESİ GÖRÜŞÜLÜRKEN İKİ ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ KARŞI KARŞIYA GELDİ.

 

CHP GRUBU ADINA KONUŞAN ALİ İHSAN KÖKTÜRK ZONGULDAK’IN KAN KAYBETTİĞİNİ ÖNE SÜRERKEN,  AKP ADINA SÖZ ALAN ÖZCAN ULUPINAR DA HÜKÜMETİN ZONGULDAK’A YATIRIM YAPTIĞINI İDDİA ETTİ.

 

**TBMM’de Zonguldak’ın sorunları konuşuldu. CHP adına verilen önergede Zonguldak’ın göç verme nedenlerinin araştırılarak göçün önlenmesi konusunda verilen araştırma komisyonu kurulması önergesinde iki Zonguldak milletvekili görüşlerini açıkladı. CHP adına konuşan Ali İhsan Köktürk ile önerge hakkında söz alan AKP Milletvekili Özcan Ulupınar’ın karşılıklı konuşmaları tutanaklara şöyle geçti:

 

KÖKTÜRK: ‘EMEĞİN BAŞKENTİ GÖZDEN ÇIKARILDI’

Zonguldak çok küçük bir yerleşim birimiyken taş kömürünün bulunmasından sonra hızla büyüyerek göç almaya başlamış, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde cumhuriyetimizin kurulmasından sonra, 1924 yılında cumhuriyetimizin ilk ili olmuş, Taşkömürüyle, ÇATES'iyle, ERDEMİR'iyle, KARDEMİR'iyle -yani demir çelik fabrikalarıyla- ve diğer üretim alanlarıyla Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden biri hâline gelmiştir.

Üretim ve sanayileşme Zonguldak'ı, başta Trabzon ve Rize gibi Doğu Karadeniz illeri olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafından ekmeğini, aşını kazanmak üzere yurttaşlarımızın kendisine mesken edindiği yeni bir yaşam alanına dönüştürmüştür. Ancak 1980'li yıllardan sonra Türkiye'yi de etkisi altına almaya başlayan neo liberal politikalar Zonguldak'ı da önemli ölçüde etkilemiş, yerli üretime sırt dönülmesi, ithalata yönelik politikalara ağırlık verilmesi, başta Zonguldak'ın can damarı olan Türkiye Taşkömürleri Kurumu olmak üzere Zonguldak genelinde tamir edilmez derin yaralar açmıştır. 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidara gelmesiyle sosyal devlet anlayışının yerine ikame edilmeye çalışılan müflis tüccar devlet anlayışıyla ise emeğin başkenti Zonguldak tamamen gözden çıkarılmıştır.

 

‘2500 İŞÇİ ALACAĞIZ SÖZÜ’

Adalet ve Kalkınma Partisinin on iki yıllık iktidarında Zonguldak'a baktığımızda karşımıza oldukça acı bir tablo çıkmaktadır: Sadece Zonguldak'ın değil, tüm Türkiye'nin en stratejik kurumlarından biri olan Türkiye Taşkömürü Kurumunda Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde çalışan sayısı 16 binler düzeyindeyken -net rakam olarak 15.792 iken- geçtiğimiz 2014 yılının eylül ayı rakamları itibarıyla çalışan sayısı maalesef 9.240'a düşmüştür. Aynı zamanda, istihdam azalmasına paralel olarak üretim de 2,2 milyon tondan 1,3 milyon tonlara gerilemiştir ve bugün, kömürün başkenti Zonguldak limanlarına maalesef ithal kömür indirilmektedir. Bütün bunlara karşın, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin 2011 seçimlerinde TTK'ya 2.500 işçi alacağız sözünü yerine getirmemeleri nedeniyle bugün Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumu 4.760 norm kadro eksiğiyle ayakta kalmaya, tutunmaya çalışmaktadır.

 

‘TERSANELERDE 7 BİN İŞSİZ’

Yine, bu dönemde, Adalet ve Kalkınma Partisinin on iki yıllık iktidarı döneminde 11'i aşkın il müdürlüğü veya genel müdürlük kapanmış, il dışına taşınmıştır. ÇATES'in özelleştirilmesi ve diğer özeleştirmeler, Karadeniz Ereğli ve Alaplı bölgesinde, ERDEMİR'de kriz gerekçesiyle işçi çalışan ücretlerinin geriye çekilmesi ve işçi sayısının azaltılması, yine, tersaneler bölgesinde yaşanan kriz nedeniyle 7 bini aşkın işçimizin bir anda işsiz kalması, Devrek ilçemizi yıllardır ayakta tutan ve yaşam kaynağı olan askerî taburun Devrek'ten ayrılarak başka bir yere gönderilmesi maalesef Zonguldak'ın var olan sorunlarını daha da derin, daha da içinden çıkılmaz bir hâle getirmiştir.

 

‘ZONGULDAK ÜVEY EVLAT’

Bunların yanı sıra, teşvik uygulamalarında Zonguldak'ın üvey evlat muamelesi görmesi, önce teşvikli illerin kapsamı dışında bırakılması, daha sonra sektörel teşvike geçildiğinde Zonguldak'a uygun düşmeyen bir sektörel teşvik elbisesisin Zonguldak'a giydirilmesi, giydirilmeye çalışılması maalesef Zonguldak'taki bu geriye gidişin tuzu biberi olmuştur. Bu teşvik adaletsizliğinin sonucu olarak, Zonguldak, kendi yapısı ve kaynaklarına uygun olan yatırımcıyı maalesef Zonguldak'a çekmeye başaramamıştır. Dün umut olan Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi bugün birkaç orta ölçekli firma dışında küçük firmalarla ve atıl kapasiteyle varlığını sürdürmektedir.

 

‘ZONGULDAK 1.4 KATRİLYON VERDİ, 773 MİLYARINI GERİ ALDI’

Yine, Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde Zonguldak, genel bütçeden hak ettiği payı da alamamış, genel bütçeye verdiğinin yarısını alabilen bir il durumuna düşürülmüştür. Türkiye'de sadece 12 il genel bütçeye verdiğinden azını almaktadır ve maalesef, Zonguldak, yıllarca ülke ağır sanayisini omuzlarında taşıyan Zonguldak, genel bütçeye verdiğinin azını alan, yarısını alan 12 ilden bir tanesidir. Örneksemek gerekirse, 2011 yılı rakamlarıyla, Zonguldak genel bütçeye 1,4 katrilyon lira vermiş ancak bunun yarısı kadarı olan 773 milyar TL'yi geri alabilmiştir ve bu rakamlar, bu tablo maalesef, şu anda geride bıraktığımız yıllarda da değişmemiştir.

 

‘ZONGULDAK ÖDEMEDE 19’NCU, YATIRIMDA 57’NCİ SIRADA’

Kamu yatırımlarına bakıldığında da Zonguldak oldukça geri sıralarda yer almıştır. Türkiye vergi ödeme sıralamasında Zonguldak en fazla vergi ödeyen illerin başında gelmesine rağmen kamu yatırımlarında da maalesef, yine en az kamu yatırımı alan illerin başında gelmektedir. Zonguldak, 2013 yılı Ocak-Mart dönemi itibarıyla 727 milyon TL vergi tahsilatıyla Türkiye'de 19'uncu sıradadır. Ancak değerli milletvekilleri, vergi ödeme sıralamasında 19'uncu olan Zonguldak maalesef, kamu yatırımlarında 133 milyar TL'yle 57'nci sıradadır. Yani vergi ödeme sırasında Zonguldak 19'ucnu sırada, en fazla vergi ödeyen illerin başında ancak kamu yatırımlarından yararlanmada da 57'nci sırada, en az kamu yatırımı alan illerin başında. İşin daha da acı tarafı, Zonguldak'taki kamu yatırımlarının yıllar itibarıyla mütemadiyen azalmış olmasıdır.  2011 yılına baktığımızda, Zonguldak, az önce ifade ettiğimiz gibi, 179 milyon TL'lik kamu yatırımı almış, bu kamu yatırımı 2012 yılında 161 milyon TL'ye gerilemiş, 2013 yılında ise Zonguldak'ta bu düşüş daha devam etmiş ve 133 milyon TL'lik kamu yatırımı gerçekleşmiştir. Yani Zonguldak sadece az kamu yatırımı alan illerin başında olmakla kalmamakta, aldığı kamu yatırımı maalesef, yıllar itibarıyla mütemadiyen artması gerekirken düşmektedir.

 

‘ESNAF BORÇLARINI ÖDEYEMEZ DURUMDADIR’

Bu gelişmelere paralel olarak Zonguldak'ta kapanan esnaf sayısı büyük rakamlara ulaşmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidara geldiği 2002 yılından 2011 yılına kadar aradaki dokuz yılda cumhuriyet tarihinde rekorlar kırılmış Zonguldak'ta. Sadece 25.825 esnaf 2002-2011 yılları arasında maalesef kepenk kapatmıştır ve esnaflarımızın bu kepenk kapatma hızı mütemadiyen büyük bir hızla sürmektedir. Bugün ayakta kalan esnaflar da SGK'ya prim borçlarını dahi ödeyemez durumdadır. Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla Zonguldak'taki her 100 esnaftan 69'unun maalesef SGK'ya, Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu bulunmaktadır. Esnaflarımız bugün Zonguldak'ta prim borcunu ödeyemeyecek hâldedir.

 

‘TERK EDİLMİŞ MADENCİ KASABASI’

Zonguldak'ta, çalışan ve emekli oranlarına baktığımızda da bu kötü gidişin yansımalarını görmek, çok somut, açık yansımalarını görmek maalesef mümkündür. Zonguldak emeğin başkentiyken, istihdamın başkentiyken, Zonguldak'ta AKP döneminde ilk kez emekli sayısı çalışan sayısının önüne geçmiştir. Bugün itibarıyla Zonguldak'ta 149 bin emekli vardır, 126 bin çalışan vardır. Yani, bugün Zonguldak, sözde intibak yasasıyla açlık ve yoksulluk sınırına mahkûm edilen, emeklinin sırtına yaslanarak ayakta kalan, terk edilmiş bir madenci kasabasına dönüşmüştür.

İstatistiklere baktığımızda, ekonomik ve sosyal gelişmişlik sıralamasında, AKP iktidara geldiğinde 19'uncu sırada olan Zonguldak, maalesef, AKP'nin ilk on yılında 10 basamak birden düşerek 29'uncu sıraya gerilemiştir.

 

‘FİLYOS’TA SOMUT İLERLEME YOK’

Her seçim döneminde ısıtılarak önümüze konulan Filyos Liman Projesi'yle ilgili, maalesef, aradan geçen on iki yıla ve ihale tarihinden bu yana aradan geçen dokuz aya rağmen somut bir ilerleme kaydedilememiştir. Cumhurbaşkanlığı Köşkü için, kaçak saray için 1,4 katrilyon lira rakamı harcayabilen siyasal iktidar, bunun üçte 1'i, dörtte 1'i kadar rakamı Batı Karadeniz'in kurtuluş projesi olan Filyos Liman Projesi için harcayamamış, on iki yılını, hibe almak amacıyla Avrupa Birliği fonlarının kapısında bekleyerek geçirmiştir.

Bu olay, buradaki yansımalar tabii spora da, kültüre de yansımış, Zonguldak Spor üçüncü ligden amatör lige düşmüş, şu an üçüncü ligde, kapalı tribünü seyirciye kapalı, son derece yetersiz bir statta maçlarını oynamak zorunda kalmıştır.

Karadeniz'in Efesi Tios Antik Kenti de maalesef Kültür Bakanlığından yeterli ödeneği alamamıştır.

 

ULUPINAR’A SORULAR:

Sözlerimin geri kalan bölümünde “Sayın Özcan Ulupınar'a iki soru sormak istiyorum. Sayın Ulupınar, az önce, yaptığınız hizmetleri okudunuz, o zaman, ben size sormak istiyorum: Türkiye'nin nüfusu her yıl artarken, binde 14 artarken Zonguldak'ın nüfusu niye binde 8 azalıyor? Türkiye'nin nüfusu her yıl artarken Zonguldak son üç yılda niye 45 bin göç verdi? Bir Devrek ilçesi kadar göç verdi. İntihar oranları niye Türkiye ortalamasının üzerinde? TÜİK'in mutluluk, mutsuzluk oranlarına göre Zonguldak halkının mutluluğu niye Türkiye ortalamasının altında? Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Zonguldak ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanı "Hem batıda hem deniz kenarında olan Zonguldak'a bu göç tablosu, bu geri kalmışlık yakışmıyor." diye söyledi, niye Zonguldak'ta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu tablonun Zonguldak'a yakışmadığını ifade etti?

Rutin iktidar hizmetlerini burada Zonguldak'ı kalkındıran projeler gibi sunuyorsunuz ama 5 bine yakın madencisini yerin yüzlerce metre altında kaybetmiş Zonguldak böyle bir tabloyu, böyle bir Zonguldak tablosunu hak etmiyor. İnşallah, 2015 yılındaki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Zonguldak'a hak ettiği hizmeti bizler götüreceğiz.

 

ULUPINAR’DAN YANITLAR

ÖZCAN ULUPINAR - Değerli arkadaşlar, ben aslında yapılanları tam anlatamadım, anlatmak için de zaman kâfi değil. Ne kadar çok mücadele ettiğimizi de Ali İhsan Bey, halkımız çok iyi biliyor. Hep beraber Zonguldak'ı kalkındırmaya mücadele ediyoruz, çalışıyoruz, oradaki yaşam standardının artırılması için. Yalnız, Zonguldak -biraz önce de söyledim- 90'lı yıllarda çok göç verdi. Zonguldak 80 ilden göç almış bir maden şehri. Kilimli ve Kozlu dönemimizde -iki beldemiz- ilçe oldu ama önceden -siyaset- seçimler zamanı Bartın ve Karabük ilçelerimiz Zonguldak'tan ayrılarak il yapıldı, bunun sorumlusu iktidarımız değil. Son yıllarda, evet, az göç var, bütün Anadolu'da olduğu gibi var. Cumhurbaşkanımızın söylediğini yanlış anlamışsınız. Cumhurbaşkanımız orada yüzde 8'lik göçten bahsetti, binde 8 göç, orada bir yanlış anlaşılma oldu, bunu düzeltmek istiyorum. Sayın Başkanım, bir de Filyos Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı. 19 Martta biz bunun ihalesini yaptık, tüm engellemelere rağmen yaptık. Yedi aydır Kamu İhale Kurumunda bunun incelemeleri, araştırmaları sürüyor ama dün talihsiz bir olay oldu, onu söylemediniz burada. Maalesef, mahkeme yürütmeyi durdu. Çaycuma'nın CHP'li Belediye Başkanının yapamadığını mahkeme yaptı. Sizin ilçenizdeki belediye başkanı -siz de biliyorsunuz- kamulaştırmayı durdurmak için mahkemeye gitti. Çaycuma'da Belediye Başkanlığı yapan arkadaşımız, kardeşimiz orada bir yeri olduğu için yürütmeyi durdurma davası açtı Danıştaya, acil kamulaştırma durduruldu. Ona rağmen bu ihale yapıldı, yedi aydır inceleme devam etti fakat dün bir talihsizlik yaşandı ama bu, bunun yapılmayacağı anlamına gelmez.  Yine Sayın İhsan söyledi, duble yollarla ilgili çalışmalarımız devam etmekte, bu yıl inşallah yol problemi Zonguldak'ta kalmayacak. Her hafta gidiyoruz, inanın yoldaki iş makinalarını sayamıyorum. 20 tane sadece Sapça-Zonguldak arasında iş makinası saydım son gittiğimde. Bunları siz de takdir ediyorsunuz, biliyorsunuz ama gelip bunları burada söylemiyorsunuz.

 

KÖKTÜRK YANITLIYOR:

Adalet ve Kalkınma Partisi Zonguldak Milletvekilimiz Özcan Ulupınar'ın Zonguldak'taki göçün 1990'lı yıllarda yaşandığını ve şu an göçün azaldığına yönelik verdiği bilgiler tamamen gerçek dışı. TÜİK rakamlarıyla, Devlet Planlama Teşkilatı rakamlarıyla, devletin rakamlarıyla örtüşmüyor.

Sayın Cumhurbaşkanın da ifade ettiği gibi Türkiye'de büyüme hızı yani nüfus artış hızı her yıl binde 14 ama Zonguldak'ta eksi binde 8. Yani 100 bin nüfuslu bir Zonguldak'ın her yıl 8.400 kişi nüfusunun artması gerekirken, son üç yılda 25 bin kişi nüfusu artması gerekirken, Zonguldak'ın nüfusu 2011-2013 yılı arasında 20 bin azalmış. Yani 619 bin olan nüfus 2012 yılında 606 bine, 2013 yılında 601 bine düşmüş yani şu anda 600 binin altında. Yani Zonguldak'ın nüfusu 25 bin artması gerekirken 20 bin azalmış yani Zonguldak son üç yılda, Adalet ve Kalkınma Partisinin Zonguldak'a üvey evlat muamelesi yapması sonucu tam 45 bin Zonguldaklı yurttaşımız Zonguldak dışında ekmeğini, aşını aramak için göç etmek zorunda kalmış. Daha dün Zonguldak'ta Ermenek'te ölen bir madencimizin cenazesi vardı. Biliyorsunuz, Soma'da da yaşamını yitiren 5 madencimizi Zonguldak'ta defnetmek zorunda kaldık. Yani, Türkiye'nin her tarafında yaşamını yitiren madencilerimiz bizim. Ama şu soruyu Özcan Ulupınar'ın kendisine sorması lazım: Niye Türkiye'deki maden kazalarında yaşamını yitiren yurttaşlarımızın bir bölümü Zonguldaklı, Çaycumalı, Devrekli?

Çaycuma Belediye Başkanımızla ilgili de şunu söyleyeyim: Belediye Başkanımızın açtığı dava Filyos Liman Projesi'ni engelleyecek bir dava değildir. Kamulaştırmada usulsüzlük nedeniyle yasal hakkını kullanmıştır. Ama AKP'nin Çaycuma Belediye Başkanı hazineden devraldığı araziye karşılık olarak Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarından kamulaştırma bedeli olarak ne kadar para almıştır, bunu Sayın Özcan Ulupınar açıklasın.

 

SÖZ ULUPINAR’DA

 Şimdi, Filyos limanını gerçekleştirdiğimiz takdirde 4 katrilyonluk bir proje; yapımında 4 bin kişi, bittiği zaman 15 bin kişi çalışacak burada, yaklaşık dört yıl bu inşaat devam edecek. Sadece bu değil; demir yolları, kara yolları, havaalanı -biraz önce bahsettim- bunların birçoğu bitti, bitmeyen kısımlar da inşallah bu sene tamamlanmış olacak.

Zonguldak'ta TTK çok önemli bir konu, her zaman dile getiriyorum, her zaman konuşuyorum. 5 bin civarında personel alımı gerçekleştirildi iktidarımız döneminde. Burada norm kadro 14 bin, çalışan sayısı 9 binlerde. Bahsettiğiniz dönemlerde çalışan sayısı 60 binlerde idi. Ama Zonguldak'ta 1,3 milyar ton kalori değeri yüksek taş kömürü var, Türkiye'nin de senede 70-80 milyon ton kömüre ihtiyacı var. Yine söylüyorum, işçi alınmalı, bunun için de çalışmalarımız devam etmekte, bu kömür ekonomiye kazandırılmalı.

 

KÖKTÜRK SORUYOR:

Söz veriyor musunuz, işçi alma sözü Sayın Ulupınar?

 

SON SÖZ ULUPINAR’IN

Biz bunun için mücadele ediyoruz, bunu en iyi bilen sizsiniz. Ama Zonguldak'ta ilçelerde kamu yatırımlarını tamamladık. Şu anda ben kendi ilçeme yapacak kamu yatırımı bulamıyorum, hepsini tamamladık. Zonguldak merkezdeki yatırımlarla ilgili de problemler, sayın vekilimiz iyi tespit etmiş, belediyeden kaynaklanan problemler, belediyenin imarla ilgili, yerle ilgili yaptığı olumsuz çalışmalar ya da yardımcı olmaması adına yapılan çalışmalardan dolayı biz bunu geç yapıyoruz. Şu anda ilçemizdeki stadyum bitmiş

olmasına rağmen, yapımı devam etmesine rağmen bazı ilçelerimizde… Kamu yatırımları Zonguldak'ta geç başlıyor, evet, doğru. Tribünlerle ilgili de çalışmamız Zonguldak'ta inşallah önümüzdeki günlerde başlayacak, bunu göreceğiz.

Zonguldak'ta doğal gaz, kanalizasyon, diğer çalışmalar, demir yollarının iyileştirilmesi, hepsi bizim dönemimizde yapılan çalışmalar. Evet, coğrafya zor, iklim şartları zor, altı maden tasman oluşuyor zaman zaman, göçükler oluşuyor ama ona rağmen duble yollardaki çalışmalarımız bu sene inşallah tamamlanmış olacak. Ben bunu ifade etmek istiyorum.

 

Not. Bu haber CHP Milletvekili Köktürk’ün gönderdiği meclis tutanaklarından derlenmiştir. 


Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner251

banner185