Örnek No:55*

T.C.
KDZ.EREĞLİ
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/20 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda bilgileri yazılı 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin Esas No: 2020/763, Karar No: 2022/556 Sayılı kararı ileKdz.Ereğli İlçesi Sarıkokmaz Mahallesi 315 ada 24 nolu parselin aynen taksimi mümkün olmadığından genel arasındaki ve üzerindeki tüm yükümlülükleri ile birlikte açık artırma yoluyla ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE karar verilmiş olup, dosya talepüzerine 1. Satış Memurluğuna gelerek2022/20 Sayılı satış numarası almıştır.Taraflardan Hazine ve Maliye Bakanlığı adınaAv.Çağlar KARAGÜLMEZ'in Kıymet Takdirine itirazı sonucu dosya 1. Sulh Hukuk Mahkemesine giderek2022/1783 Esas, 2023/1659 Karar numarası almıştır. TaşınmazındeğeriMahkememizin27/09/2023 tarihli Kesin kararı ile 7.690.000,00.-TL olarak belirlenmiştir.
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Zonguldak İl, Ereğli İlçe, SARIKOKMAZ Mahalle/Köy, 315 Ada, 24 Parsel, Taşınmaz, Sarıkokmaz MahallesiHürriyet Küme evleri sokak 315 ada 24 nolu parselde yer almaktadır.Bölge imarlı yeni gelişme alanlarındanve kısmen organik kısmen yeni yapılaşma hakimdir.Çevrede genellikle 3-4 katlı apartman tipi tarzda zemin katları ticaret, üst katları genellikle konut amaçlı yapılaşma ve çokkatlı prestişlisiteler hakimdir. İmar yolları ortak ölçüde tamamlanmıştır
Adresi : Zonguldak İli Kdz. Ereğli İlçesi Sarıkokmaz Mahallesi315 Ada 24 Nolu Parsel Ereğli/Zonguldak
Yüzölçümü : 5.458,62 m2
İmar Durumu :Bölge imarlı yeni gelişme alanlarından ve kısmen organik kısmen yeni yapılaşma hakimdir.
Kıymeti : 7.690.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Taşınmaz, Sarıkokmaz Mahallesi Hürriyet Küme evleri sokak 315 ada 24 nolu parselde yer almaktadır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 13:51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2024 - 13:51

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2024 - 13:51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 13:51

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No 01942908