Kdz. Ereğli Tarih Doğa ve Kültürünü Yaşatma Derneği’nin son bülteninde yine ilginç ve çarpıcı konular yer aldı  Gürdal Özçakır’ın araştırmasının ayrıntılarında şu bilgiler yer alıyor.

Osmanlı’da merkezi hükümet etkisinin zayıfladığı dönemlerde bölgemizde çıkan bir isyanı Ecz. Sabit Bey Tarih’inde şöyle anlatır:

 “O günleri yaşamış olan 1855 (1272) doğumlu Berber Ahmetzade Halil Efendi’nin hatıraları, karanlık kalan bu noktaları aydınlatmaktadır. Halil Efendi diyor ki: “Teşkilâttan Dirgine taraflarından, Adatepe’den bir cadıkarı çıkmıştı. Yalancı peygamber olarak meydana çıkan bu kadın, bir takım sözde mucizeler göstererek etrafına bir sürü eşkiyayı toplamış, Ereğli üzerine yürümüştür. Bunun tenkiline memur olan Hamdi Paşa bir bir miktar askerle bu cadıyı tutmağa memur edilmişti. Halktan da gönüllü toplayan Hamdi Paşa; Kızlarderesi’nin teşkil ettiği dar boğazı tutmuş ve karargahını Çaylıoğlu’nda kurmuştu.

O dar boğazda cadıyı sıkıştırarak tutmuşlar, oldukça kanlı bir muharebe vermişlerdi. Bu muharebede Çaylıoğlu Mustafa ve Şakir Ağalarla Başviran nahiyesinin Ormanlı köyünden zaptiye Kocabıçak büyük yararlıklar göstermişti.

Gençliğimizde bu olayı çok dinlemiş isem de, muharebenin tarihini hatırlayamayorum.”

Bu ilginç olay, 1930 yılında Sadri Ertem’in kaleme aldığı “Çıkrıklar Durunca” adlı romanda konu olarak seçilmiş, doğaldır ki bazı yerlerini kurgulanarak anlatılmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun dönemin dış politikası ve dünya ekonomisinin bir baskısı sonucu dış pazarlara açılması ile Anadolu’da yerel dokuma üretimi yapan basit üreticilerin girdiği krizin bir sonucu olarak nitelendirilebilecek olan bu isyanın ayrıntılarını Gürdal Özçakır’ın ayrıntılı makalesinden okuyabilirsiniz [ ].

Beylikdüzü'nde sağlıklı yaşama dikkat çekildi Beylikdüzü'nde sağlıklı yaşama dikkat çekildi

Ben burada, geçen aylarda sosyal medyada rast geldiğim, bu olayın karikatürize anlatımını sizlerle paylaşmak istedim.

“tersdergicom” instagram sayfasında paylaşılan karikatür dizisinin metin yazarı Behzat Taş, çizeri ise Ayşen Baloğlu

Kdn1

Kdn2

Kdn3

Kdn4

Kdn5

Kdn6

Kdn7

Kdn8

Kdn9

Kaynak: BÜLTEN