Bu haber kez okundu.

GAZETENİZ ÖNDER, ÖDÜLLERDE DE ÖNDER

22 Nisan 1992’den bu yana 30 yılı geride bırakan Gazeteniz Ereğli Önder, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin genel kurulda kabul ettiği Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumlulukları Bildirgesine sıkı sıkıya sarılı yayın politikası ile toplumun ışığı olmaya devam ediyor.

*

Türkiye Genelinde düzenlenen yarışmalarda kazandığı 9 ödül ile bölgemiz basınının sesini ülke genelinde de duyuran Ereğli Önder,  “doğru, hızlı, objektif” yayın politikasından ödün vermiyor.

*

KAZANILAN  ÖDÜLLER

*Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile Konrad Adenauer Vakfı’nın birlikte ilk kez düzenledikleri “Yerel Basın Ödülleri” 1998 yarışmasında “İpimizi çekecekler” başlıklı haberi ile:

Birincilik ödülü Eyüp Bektaş

* Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün 13 yıl aradan sonra ilk kez düzenlediği “Anadolu Basınını Özendirme Yarışması” 2005’de: “Yoksulluk, Teknoloji, Oyuncak ve Çocuk” isimli fotoğrafıyla: Birincilik Ödülü Mustafa Kemal Bektaş

*Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile Konrad Adenauer Vakfı’nın birlikte düzenlediği “Yerel Basın Ödülleri” 2005 yarışmasında “Başkan sahte plaka kullanıyor” başlıklı haberiyle Övgüye Değer Ödülü Eyüp Bektaş.

*Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği “Anadolu Basınını Özendirme Yarışması” 2006’da Fotoğraf dalında: Üçüncülük Ödülü Mustafa Kemal Bektaş.

*Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği “Anadolu Basınını Özendirme Yarışması” 2007’de Röportaj dalında: İkincilik Ödülü Mustafa Kemal Bektaş.

*Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile Konrad Adenauer Vakfı’nın birlikte düzenlediği “Yerel Basın Ödülleri” 2007 yarışmasının Fotoğraf dalında: Birincilik Ödülü Mustafa Kemal Bektaş.

*Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile Konrad Adenauer Vakfı’nın birlikte düzenlediği “Yerel Basın Ödülleri” 2008’de yarışmasında ‘”Çanakkale İçinde” başlıklı  fotoğrafıyla: Birincilik Ödülü Derya Cebesoy Tetik.

*Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği “Anadolu Basınını Özendirme Yarışması” 2010’da  Yüksek Fırın Ayşe’nin reline çalışmalarını arlatan röportajıyla Araştırma dalında: Birincilik Ödülü Birol Karadeniz.

*Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile Konrad Adenauer Vakfı’nın birlikte düzenlediği “Yerel Basın Ödülleri” 2013’de yarışmasında Haber dalında Birincilik ödülü: Mustafa Kemal Bektaş.

*

Günümüzde günlük bir yayılı basının maliyeti o kadar yüksek ki, akıl alır gibi değil. Rakamlara hafızalar yetmez. Hele ki yazılı basının bir de “yerel” olduğunu düşünebiliyor musunuz?  Ekonomi belli. Günü kurtarma çabasındaki kişi, esnaf ve kuruluşlar kendi ekmeklerini kazanabilmek için uğraş verirken, yazılı basındaki enflasyonu da düşündüğünüzde, kime nasıl ve niye ne kadar destek olabilirler ki? Zor bu işler. İnanın basın dünyası büyük bir zorluğun içinde debelenirken, bir de bu basın organının yazılı olduğunu düşünebiliyor musuuz/ Bir fotokopi kağıdı bile 7-8 kat zamlanırken, gazeteler ne yabilir? Gelirler dip giderler ise jet kızıyla ve de tutulmaz durumda ve ülkemizde demokrasinin 4. Gücü basın da, dijital devrimin kıskacında var olma mücadelesi veriyor.

Evet sevgili okurlar, Gazeteniz Ereğli Önder, kurulduğu günden bu yana yayın hayatını günlük olarak sürdürdü/sürdürüyor. Gazetemizin arşivi bir kütüphane. Haber ve yorumları ile toplumsal konuları gündeme taşıyan ve tutan Ereğli Önder’in bu yayın çizgisi elbette patron yapısından kaynaklanıyor. Sansür ve oto-sansür konusunda özgür yayıncılığın gücü olan Ereğli Önder, geride kalan 30 yıla ülke genelinde kazandığı 9 ödülü sığdırdı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin açtığı yerel basın ödülleri ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün açtığı yarışmalarda 9 ayrı ödül kazanan  Ereğli Önder’in kadrosunun bu başarısı, Zonguldak ve Ereğli basın dünyasının da yüz akı oldu.

GAZETECİ KİMDİR?


Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin hazırlayıp kitapçık olarak da dağıtımını yaptığı Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumlulukları Bildirgesindeki gazeteci tanımı maddesinde yer olan Düzenli bir şekilde, günlük yahut süreli bir yazılı, görüntülü, sesli elektronik veya dijital basın ve yayın organında, kadrolu, sözleşmeli ya da telif karşılığı, haber alma, işleme, iletme veya görüş, fikir belirtme görevi üstlenen ve asıl işi ile başlıca geçim kaynağı bu olup, çalıştığı işletme ile ilgili yasalar karşısındaki konumu bu tanıma uygun olanlar gazetecidir. Basın ve yayın alanındaki her işletme, çalıştırdıkları gazetecileri, yasaların gazetecilere tanıdığı haklardan yararlandırmak zorundadır ilkesinde kaldı.

GAZETECİNİN SORUMLULUKLARI NEDİR?


Gazeteci sorumluluğunun da aynı bildirgede yer alan şekliyle Gazeteci, basın özgürlüğünü, halkın doğru haber alma, bilgi edinme hakkı adına dürüst biçimde kullanır. Bu amaçla her türlü sansür ve otosansürle mücadele etmeli, halkı da bu yönde bilgilendirmelidir. Gazetecinin halka karşı sorumluluğu, başta işverenine ve kamu otoritelerine karşı olmak üzere, öteki tüm sorumluluklardan önce gelir. Bilgi ve haber ile özgür düşünce, herhangi bir ticari mal ve hizmetten farklı olarak toplumsal bir nitelik taşır.
Gazeteci, ilettiği haber ve bilginin sorumluluğunu üstlenir ve paylaşır. Gazetecinin özgürlüğünün içeriğini ve sınırlarını, öncelikle sorumlulukları ile meslek ilkeleri belirler kabullenmiştir Önder Gazetesi.

GAZETECİNİN İLKE VE GÖREVLERİ  


* Halkın bilgi edinme hakkı uyarınca, gazeteci, kendi açısından sonuçları ne olursa olsun, gerçeklere ve doğrulara saygı duymak ve uymak zorundadır.
* Gazeteci; bilgi ve haber alma, yorum yapma ve eleştirme özgürlüklerini ne pahasına olursa olsun savunur.
* Gazeteci; başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere, insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur. Milliyet, ırk, etnisite, cinsiyet, dil, din, sınıf ve felsefi inanç ayrımcılığı yapmadan tüm ulusların, tüm halkların ve tüm bireylerin haklarını ve saygınlığını tanır. İnsanlar, topluluklar ve uluslar arasında nefreti, düşmanlığı körükleyici yayından kaçınır. Bir ulusun, bir topluluğun ve bireylerin kültürel değerlerini ve inançlarını (veya inançsızlığını) doğrudan saldırı
konusu yapamaz. Gazeteci; her türden şiddeti haklı gösterici, özendirici ve kışkırtan yayın yapamaz.
* Gazeteci; kaynağını bilmediği bilgi ve haberleri yayınlamaz; kaynak açık olmadığında, yayınlamaya karar verdiği durumlarda da kamuoyuna gerekli uyarıları yapmak zorundadır.
* Gazeteci; temel bilgileri yok edemez, görmezlikten gelemez ve metinlerle belgeleri
değiştiremez, tahrif edemez. Yanlış, yanıltıcı ve tahrif edilmiş yayın malzemesi kullanmaktan uzak durur.
* Gazeteci, bilgi, haber, fotoğraf, görüntü, ses, belge elde etmek için yanıltıcı yöntemler kullanamaz.
* Gazeteci, kamuya mal olmuş bir şahsiyet bile olsa, halkın haber alma, bilgilenme hakkıyla doğrudan bağlantılı olmayan hiç bir amaç için, izin verilmedikçe özel yaşamın gizliliği ilkesini ihlal edemez.
* Gazeteci, yayınlanmış her yanlışı en kısa sürede düzeltmekle yükümlüdür. Gazeteci, istismar edilmemesi, kötüye kullanılmaması ve kabul edilebilir boyutlar ile biçimde yapılması kaydıyla, cevap hakkına saygılı olmalıdır.
* Gazeteci, kendisine güvenilerek verilmiş bilgilerin, belgelerin kaynaklarını, kendileri izin vermediği sürece, mesleki gizlilik ilkesi uyarınca, hiç bir şekilde açıklamaz.
* Gazeteci, çalıntı, iftira, hakaret, lekeleme, saptırma, manipülasyon, söylenti, dedikodu ve dayanaksız suçlamalardan kesinlikle uzak durur.
* Gazeteci, bir bilginin, haberin yayını ya da yayınlanmaması karşılığı hiçbir maddi veya manevi avantajın peşinde olamaz. Gazeteci, devlet başkanından milletvekiline, iş adamından bürokratına kadar haber kaynağı olarak da kabul edilen kişi ve kurumlarla iletişimini ve ilişkisini meslek ilkelerini gözeterek yürütür.
* Gazeteci, mesleğini, reklamcılıkla, halkla ilişkilerle veya propagandacılıkla karıştıramaz. İlan - reklam kaynaklarından herhangi bir telkin, tavsiye alamaz, maddi çıkar sağlayamaz.
* Gazeteci, hangi konuda olursa olsun, elde ettiği bilgileri geniş biçimde yayın konusu yapmadan kendi yararına kullanamaz. Mesleğini, ne şekilde olursa olsun, (yasaların ve yönetmeliklerin kendisine tanıdığı hakların dışında) ayrıcalıklar kazanmak amacıyla kullanamaz.
* Gazeteci, her ne amaçla olursa olsun, tehdit ve şantaj gibi yollara başvurmaz. Gazeteci bu şekilde baskılara da karşı koyar.
* Gazeteci her türlü baskıyı reddeder ve çalıştığı basın - yayın organındaki yöneticileri dışında kimseden işiyle ilgili talimat alamaz.
* Gazeteci sıfatını taşımayı hak eden herkes meslek ilkelerine en yüksek seviyede uymayı taahhüt eder. Ülkesindeki yasalara saygılı olmakla birlikte, hükümet ve benzeri kurumların müdahalelerine kapalıdır. Mesleki olarak yalnızca meslektaşlarının ve kamuoyunun değerlendirmeleri ile bağımsız yargı organlarının kararlarını dikkate alır.
* Gazeteci, devleti yönetenlerin belirlediği ulusal ve uluslararası politikalar konularında önyargılara değil, halkın haber alma hakkına dayanır. Onu mesleğin temel ilkeleri ve özgürlükçü demokrasi kaygıları yönlendirir.

Türkiye genelinde Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden 5 ödül kazanan Mustafa Kemal Bektaş yöremizin sesini duyurmada büyük sorumluluklar üstlendi.

Gazeteniz Önder'de17 yılı geride bırakan Derya Cebesoy Tetik, "Çanakkale İçinde" isimli fotoğrafıyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin ödülünü kazanmıştı.

*

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.