Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Zonguldak Bahçelievler Mahallesi'nde 925 ile 1.816 metre kare arasında değişen 20 ticaret-konut ihaleye çıktı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, 20 ticaret ve konut alanı 1 milyon 180 bin ile 1 milyon 500 bin arasında değişen rakamlarda satılacak.

İhaleler 11 Haziran 2024 tarihinde saat 09.00'dan itibaren başlayacak.

Müdürlükten yapılan açıklama şu şekilde:

"İhalenin yapıldığı tarihte, adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilenler (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. (A Blok 3.kat 8 no.lu bağımsız bölüm ile B Blok 2.kat 4 no.lu bağımsız bölümün içinde görev tahsisli fiilen oturan olmakla birlikte, ön alım hakkına sahip değillerdir.)

İhale bedelinin öncelikli alım hakkı sahibi tarafından, peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır,

En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle. En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle ödenebilir.

Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fîyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.

Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.zonguldak.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri vww.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. ilan olunur."

ÖĞRENCİLER KADAR VELİLER DE HEYECANLIYDI... ÖĞRENCİLER KADAR VELİLER DE HEYECANLIYDI...

(Haber Merkezi)

Editör: Derya Tetik