"GENELGEYLE ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLANDI" "GENELGEYLE ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLANDI"

Alaplı Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, Tepeköy, Örencik mevkisinde 3 bin 397 metre kare fındık bahçesinin açık artırma usulü ile satışının gerçekleştirileceğini açıkladı.

Mahkemeden yapılan duyuru şu şekilde:

"Alaplı'ya bağlı Tepeköy Örencik mevkisinde 185 Ada, 44 Parsel, satışa konu olan taşınmaz kadastro yineleme çalışmaları neticesinde; Aşağıdoğancılar köyü 132 ada 51 nolu parselden, Tepeköy Mahallesi 185 ada 44 nolu parsel olmuştur. Taşınmaz; Mahalle hudutları içerisinde olup üzerine bina inşa etmek Alaplı Belediyesi izniyle mümkündür. Taşınmaz üzerinde, zirai olarak, belli bir bölümünde ortalama yaşları 25-30 yıllık olan fındık ağaçları olduğu, geri kalan bölümünde ekonomik değeri olamayan doğada kendiliğinden yetişen çalı formda irili ufaklı ağaççıkların bulunduğu tespit edildi. Köy halkı Belediye sınırlarına dahil olmak için başvuru yapmış olup etrafında fabrika, Cami ve Okul gibi binalar mevcuttur. Taşınmazın Köy yerleşim yeri merkezinde ve Kadastal Asfalt yola cepheli olması, bulunduğu mevkii, kurum hizmetlerinden istifadesi, tapu kaydı ve miktarı, imar durumu, kullanışlılığı, manzarası, topoğrafik durumu, satış kabiliyeti, çevre ilişkisi gibi fiziksel veriler ve bu bölgede teşekkül etmiş piyasa alım-satım sürüm bedelleri de göz önüne alınarak taşınmazın çıplak m² değeri; Keşif Tarihi itibarı ile 1.000,00 TL edeceği hesaplanmıştır. Yüzölçümü 3 bin 397 metre kare, kıymeti 3 milyon 423 bin 120 lira. Kdv oranı yüzde 10. Birinci artırma 21 Mayıs'da saat 10.36'da, ikinci artırma 25 Mayıs'da saat 10.36'da. Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı’nda verilecek tekliflerin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur."

(Haber: Tuncay Tokay)