Karadeniz Ereğli Belediyesi, Bağlık Mahallesi Sinema Yolu Sokak No:1/1’de kayıtlı mülkiyeti belediyeye ait 309,62 m2 kapalı, 154,45 m2 yarı açık alan ve 3350 m2 açık alanlı toplam 3 bin 814,07 m2 alanlı taşınmazı Devlet İhale Kanununa göre kapalı teklif usulü ile kiralayacak.

Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi'nin 13 Nisan 2024 tarihli kararına istinaden kiralama müddeti sözleşme tarihinden itibaren de 10 yıl olacak.

Samsun’da polis ve jandarma trafik ile asayiş uygulaması yaptı Samsun’da polis ve jandarma trafik ile asayiş uygulaması yaptı

Kiralamaya ilişkin verilen bilgiler şu şekilde:

"Belediye Encümeninin 30.04.2024 tarih ve 2024/94 sayılı kararı ile ihale  28 Mayıs 2024 Salı günü  saat  14:30‘da Zonguldak ili Kdz.Ereğli Belediyesi Encümeni Salonu, Murtaza Mahallesi Hasan Arslan Sokak No:39'da 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/a kapalı teklif usulüyle yapılacaktır. Tahmini Kira bedeli aylık 50 bin TL den 10 yıllık 6 milyon TL olup, %3 geçici teminatı 180 bin TL'dir. Kati teminat 10 yıllık ihale bedelinin %6 ‘sıdır. İlk 3 yıla ait kira bedeli sözleşmenin imzalanmasından önce peşin olarak belediyenin göstereceği hesap numarasına yatırılacaktır. İhaleyi alan kiracı, ihale kararının kendisine tebliğ  tarihinden itibaren 15 gün içinde 10 yıllık ihale bedelinin %6’sı oranında kati teminat tutarını ödeyerek sözleşme yapmak zorundadır. Sözleşme yapmadığı takdirde geçici teminat irat kaydedilecektir ve 2886 sayılı Kanunun 84 üncü maddesi uygulanacaktır."

(Haber: Derya Gökbulut Sağlam)