Yerel yönetimler ve Belediye Meclislerinde emekli temsilcilerine yer verilmelidir. İntibak Yasası çıkarılarak; 2000 yılından önce ve o tarihten sonra emekli olanların aylıklarındaki oransızlık emekliler lehine giderilmelidir.

EREĞLİ LİSESİ MEZUNLARI BULUŞTU EREĞLİ LİSESİ MEZUNLARI BULUŞTU

Emekli Meclisleri Sendikası Aktivisti  Mustafa Çelik   sendikanın adalet, özgürlük, barış ve demokrasi talepleri yanı sıra emeklilerin haklı ve meşru taleplerini savunmayı kendilerine birincil görev olarak kabul ettiğinin vurgusunda bulundu.

Sendikada, delege sisteminin olmadığını, yerel meclisler şeklinde örgütlenildiğini,  alınan kararların uygulanmasının yürütmeler tarafından organize edildiğini belirtirken, Ereğli’de üye yazımını başlattıklarını açıklayan  Mustafa Çelik “Doğrudan demokrasiyi  ve yatay örgütlenme,  meclisler şeklinde örgütlenmeyi savunur. Yereller özerktir. Direktifle çalışmaz” dedi.

Yıllarca çalışarak hizmet ve mal üretip ülke ekonomisine katkı sunan emeklilerin, ömürlerinin geri kalan kısmını huzur, barış ve refah içinde adil ve demokratik bir ortam ve toplumda geçirmek istediklerini belirten Mustafa Çelik,  sendikanın  emekli taleplerinin gerçekleştirilmesi için çaba sarf edeceğini kaydederken, sıralamayı şu şekilde yaptı.  

1-Çalışsın ya da çalışmasın 65 yaşını doldurmuş her vatandaş için asgari yaşam standartlarını sağlayacak Genel Emeklilik yasası çıkarılmalıdır. Çalıştığı halde işveren tarafından SSK primleri ödenmemiş ya da sürekli işe “giriş ve çıkışı” yapılanlar ise normal emeklilik yaşı geldiğinde emekliliğe hak kazanmalıdır. Devletin ilgili birimleri, sıkı ve ciddi denetimlerle sigortasız işçi çalıştırmayı önlemekle yükümlüdürler. 50 yaşına gelmiş ev kadınlarına emeklilik hakkı tanınmalıdır.

2-Şehirleşme geniş aile yapısını parçaladı. Yaşlılar ve emekliler çocuklarından ayrı yaşamaya başladı. Bu, onları yalnızlığa ve bakıma muhtaç duruma itmektedir. Emekliler iş yaşamından ayrılıyor ama sosyal yaşamları devam ediyor. Kurumların ve yerel yönetimlerin yaşlılar için sunduğu hizmetler tüm emeklilere yaygınlaştırılmalı, Hizmetlere erişim kolaylaştırılmalıdır. Ayrıca her şehirde yaşlı, emekli, yalnız yaşayan ve bakıma muhtaç vatandaşların kesin tespiti yapılmalıdır. Tespit edilen sayıya göre her yerelde yeter miktarda yaşam ve huzur evleri ile emekliler için sosyal dinlenme, moral ve kültür evleri inşa edilmelidir.

3-Yerel yönetimler ve Belediye Meclislerinde emekli temsilcilerine yer verilmelidir.

4-Halen yürürlükte olan 12 Eylül Darbe Hukuku bir bütün olarak kaldırılıp yerine tüm halkın katılımıyla yeni bir sivil ve demokratik anayasa hazırlanıp, hukuk sistemi de ona göre yeniden dizayn edilmelidir. Emeklilerin sendikalaşma ve örgütlenmesinin önündeki fiili ve çağ dışı engeller kaldırılarak bu hakkı açıkça teslim eden bir yasal düzenleme getirilmeli ve emeklilerin sendikalaşmalarına hukuksal statü kazandırılmalıdır..

5-İntibak Yasası çıkarılarak; 2000 yılından önce ve o tarihten sonra emekli olanların aylıklarındaki oransızlık emekliler lehine giderilmelidir. Emeklilerin Aylık bağlama oranları yeniden düzenlenerek % 70 düzeyine çıkarılmalıdır.

6-Emeklilerden kesilen ilaç, sağlık muayenesi ve tedavi giderleri için katkı payı derhal kaldırılarak tüm emeklilere bedava sağlık hizmetleri sunulmalıdır. Sağlık hizmetlerine erişim tüm yurttaşlar için kolay ve bedava olmalıdır.

7-Emekli maaşları, her senenin ilk günü, Yıllık Milli Gelirden Kişi Başına Düşen Pay göz önünde bulundurularak belirlenmelidir. Dolar bazında tespit edilen rakam her ayın ilk günü güncel döviz kuruna göre güncellenmelidir.

8-BAĞ-KUR, SSK ve EMEKLİ SANDIĞI’ndan maaş alan tüm emeklilerin maaşları, bir önceki maddede belirtilen seviyeye çıkarılarak eşitlenmelidir. Birilerine “saray kedisi” diğerlerine ise “sokak kedisi” muamelesi yapılmamalıdır.

9-Emekli olan her kişinin yerine mutlaka onun çocuk veya yakınlarından birisi işe alınmalıdır.

10-Halen yılda iki kez ödenmekte olan 1.100 TL emeklilik ikramiyesi, bir maaş tutarına eşitlenerek yılda dörde çıkarılmalıdır.

11-Her yıl 1 Mayıs günü emeklilere iki maaş tutarında tatil giderleri için bir ödeme yapılmalıdır.

12-Alanında uzmanlaşmış ve yerleri kolay kolay doldurulamayacak emeklilerin bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak amacıyla, senenin belli dönemlerinde yeni personeli eğitmeleri için kendilerine yetki ve görev verilmelidir.

13-Ülkede elde edilen yıllık milli gelirin, toplumun tüm kesimleri ve yurttaşlar arasında adil dağıtımı yasal güvenceye kavuşturulmalı ve bu hususta şeffaf yönetim ilkesi gereği idare, yurttaşların denetimine açık olmalıdır. Yıllık Bütçe Görüşmelerine mutlaka emekli sendika temsilcileri katılmalıdır.

14-Genel manada örgütlenme, gösteri ve ifade özgürlüğü önündeki tüm fiili ve kanuni engeller derhal ayıklanarak temizlenmeli ve bir zihniyet devriminin kapısı aralanmalıdır.

15-Yerel yönetimler ile merkezi yönetim işbirliği yaparak, evi ve barınacak yeri olmayan tüm emekli ve yaşlıların barınma ve bakım ihtiyacını karşılamalıdır.

16-Emekliler için şehir içi ulaşım bedava, şehirlerarası uçak, tren, otobüs ve vapur biletleri ise %50 indirimli olmalıdır.

17-Promosyon tüm çalışan ve emekliler için belli bir standarda kavuşturularak günün koşullarına göre yılda 1 kez ödenmelidir.

18- Emekli Sandığı, Bağ-Kur, SSK ve özel sosyal güvenlik tek bir çatı altında toplanmalıdır.

19-EYT’lilerin sorunu ivedilikle çözüme kavuşturularak mağduriyetleri giderilmelidir.

20-Emekliler özgür, adil ve demokratik bir Türkiye’de; barış ve huzur içinde müreffeh bir yaşam sürdürmek istiyor. Bunu başarmak da boynumuzun borcu olsun.

YA BAŞARACAĞIZ YA DA BAŞARACAĞIZ. BAŞKA ÇIKIŞ YOK.