İnegöl Belediyesi’nin 2025-2029 dönemini kapsayan Stratejik Plan çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen İnegöl’ün 2029 Vizyonu Çalıştayı raporu, Belediye Başkanı Alper Taban tarafından bugün düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Eylül ayında meclise sunulacak Stratejik Planla ilgili konuşan Başkan Taban, “Bizler birlikte yönetim kültürünü önemsiyoruz. Bugün de ortak akıl ile 2025-29 sürecini planlamaya çalışıyoruz” dedi.

BURSA (İGFA) -  İnegöl Belediyesi’nde yeni dönemin planlaması sürüyor. 2025-29 yıllarını kapsayan Stratejik Planın hazırlanması adına devam eden çalışmalarda şehrin tüm kesimlerini kapsayıcı bir plan oluşturulması için ortak akıl ile çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda 11-12 Haziran tarihlerinde İnegöl’ün 2029 Vizyonu çalıştayı gerçekleştirilmişti. 4 oturum şeklinde yapılan ve şehrin her kesimden kanaat önderlerinin katıldığı çalıştayın sonuç raporu bugün açıklandı.

BİRLİKTE YÖNETİM KÜLTÜRÜNÜ ÖNEMSİYORUZ

Belediye Başkanı Alper Taban, sürece katkı ve destek veren temsilcilerin de katıldığı basın toplantısıyla çalıştay raporunu kamuoyu ile paylaştı. İnegöl’ün önümüzdeki 5 yılını kapsayan çalışmalarıyla ilgili 2029 Vizyonu Çalıştayının raporunu kamuoyu ile paylaşmak için bir araya geldiklerini ifade eden Taban, “Bizler birlikte yönetim kültürünü önemsiyoruz. Geçtiğimiz dönem de benzer şekilde Uludağ Üniversitemiz ve paydaşlarımızla ciddi çalışmalar gerçekleştirmiştik. Şehri yönetirken sadece bir Belediye Başkanı veya Belediye Meclisinin görüşleri üzerinden kararlar almak yerine, toplumun tüm kesimlerini kapsayan paydaşlarımızla kapsamlı çalışmalar gerçekleştirmiştik. Bu dönem de yine benzer çalışmalar yaptık” dedi.

5 YILLIK STRATEJİK PLAN ORTAK AKIL İLE OLUŞTURULUYOR

2024-2029 dönemi için vatandaşların teveccühü ile yeniden göreve geldiklerini hatırlatan Başkan Taban, şöyle devam etti: “Ben öncelikle oy ve destek veren, bizlere inanan, güvenen herkese çok teşekkür ediyorum. Güvenoyu alamadığımız tüm vatandaşlarımızın da yeniden güvenini kazanmak adına canla başla çalışmaya devam edeceğiz. 5 yıllık döneme dair planlama süreci mevzuata göre 6 aylık süre içinde yapılması gerekiyor. İlk 3 ayımızı geçirmiş olduk. İnşallah bu çalışma programını tamamlayıp Eylül ayında meclise getirmek istiyoruz. Stratejik Plana dair yol haritamızı belirlemek için de yine daha önceki dönem olduğu gibi ortak akıl, katılımcı yönetim anlayışını benimseyerek çalışmalarımızı yapıyoruz. Şehrimizin gelecek 5 yılını planlıyoruz.”

Sahte diploma dağıttığı iddia edilen Prof., ünlü üniversitenin de sahtesini kurdu! Sahte diploma dağıttığı iddia edilen Prof., ünlü üniversitenin de sahtesini kurdu!

ÖNCEKİ DÖNEM 125 PROJENİN %86’SI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“Geride bıraktığımız dönemin zor bir dönem olduğunu ifade etmek lazım. İçerisinde pandemi gibi, yüzyılın felaketi dediğimiz deprem gibi, içerisinde afet boyutunda sayılabilecek yangınlar, seller yaşandı. Tüm bunlara rağmen sürdürülebilir programlarımızı icra etmeye çalıştık. 125 konu başlığımızın da yüzde 86’sını gerçekleştirmeyi başardık. Bu da paydaşlarımızla yaptığımız istişare ve iş birliğinin neticesiydi.”

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

“Bugün de ortak akıl ile 2025-29 sürecini planlamaya çalışıyoruz. Burada yeni dönem planlamasına dair neler yaptık? Stratejik Plan çalışmalarımıza 15 Nisan itibariyle başladık. 66 kişiden oluşan Stratejik Plan Hazırlama Komisyonumuza Yerel Yönetimlerde Stratejik Planın Önemi eğitimini verdik. 2029 vizyonunu belirlemek amacıyla; Vatandaş Beklenti ve Memnuniyet Anketi, Dış Paydaş Beklenti ve Memnuniyet Anketi ve Kurum Kültürü Alt Bileşen Anketi/Personel Beklenti ve Memnuniyet Anketini gerçekleştirdik. Akabinde de her vatandaşımızı çağırıp tek tek konuşmak mümkün olmayacağı için onları temsil eden sivil toplum kuruluşlarını davet ederek kanaat önderleriyle 2029 Vizyonu Çalıştayını gerçekleştirmiş olduk. Yine Uludağ Üniversitesi Rektörlüğümüzden Doç. Dr. Zerrin Fırat hocamız ile Öğretim Görevlisi Yasemin Özdemir hocamız da sürece katkı verdiler. İnegöl 2029 Vizyonu Çalıştayımız 11-12 Haziran tarihlerinde 4 oturum şeklinde gerçekleşti. Burada muhtarlarımız, belediye personelimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri, meclis üyelerimiz ve siyasi parti temsilcilerimizle bu çalıştayımız yapıldı. Ben davetimize katılarak destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bunlar çok kıymetli konular. Burada yaptığımız istişareler de bugün açıklayacağımız rapora dönüşmüş oldu.”

“Biz burada çeşitli tekniklerle analizler yaptık. Paydaş koordinasyonunun irdelenmesi, kırsal ve merkez mahalle hizmetlerin değerlendirilmesi, alternatif gelir üretme modellerinin çeşitlendirilmesi, prestijli proje konseptlerinin geliştirilmesi gibi alt temalarda gerekli odak grup çalışmaları ve istişareler yapıldı. Yine çalıştay analizleri noktasında güçlü ve zayıf yönler, potansiyel tehditler, fırsatlar analiz edildi. Yine başka bir analiz olarak da politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, hukuki ve ekolojik faktörler değerlendirildi. Proje ve faaliyet odaklı ihtiyaçlar ve öncelikler belirlendi. Paydaşlarla gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; Online/yüz yüze anket, Odak/grup görüşme, Mini çalıştay, Önceki dönem plan ve programların incelenmesi, İnegöl’ün Fikri Platformu üst ölçeğinde “Ben Başkan Olsam Platformu” verilerinin incelenmesi gibi çeşitli çalışmalar yürütülmüştür. Bugün paylaşacağımız raporda her oturum ayrı ayrı ele alınmış olup, çalıştay haricinde gerçekleştirilen paydaş analizi çalışmalarına dair verilere de yer verilmiştir. Yayınlanan raporu tüm paydaşlarımızın incelemesini özellikle rica ediyorum.”

10 AMAÇ, 50 STRATEJİK HEDEF BELİRLENDİ

“Çalıştay öncesi ve sonrası tüm çalışmalar neticesinde; misyon, vizyon, temel değerlerimiz gözden geçirilmiştir. Ayrıca gelecek 5 yılda dair 10 amaç ve 50 stratejik hedef belirlenmiştir. Bu amaç ve hedefler ışığında 189 faaliyet ve proje detaylandırılmıştır. Ekiplerimizle projelerin detaylarına dair çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ayrıca çalıştay oturumlarında gerçekleştirilen proje/faaliyet önerisi çalışmasında toplam 245 fikir ve öneri elde edilmiştir. Bahse konu fikir ve önerilerin kategorileri şöyle: Kentsel Dönüşüm/Şehir Planı 29, Sosyal Politikalar 27, Ulaşım 24, Kültür ve Sanat 24, Turizm 20, Gençlik ve Spor 18, Ekonomi ve Ticaret 17, Tarım ve Hayvancılık 16, Çevre 15, Doğal Afet Riski İle Mücadele 15, Kamu Hizmet Kalitesi/Performansı 15, Altyapı 11, Ar-Ge ve İnovasyon 5, Eğitim 4, Sağlık 3, Büyükşehir Yasası 2 adet. Önem sırasına göre bu şekilde fikir ve öneriler oluştu. Burada 245 proje ve faaliyet önerisinin alanları odaklı değerlendirme yapıldığında; Kentsel Dönüşüm/Şehir Planı 29 bildirim, Sosyal Politikalar 27 bildirim, Ulaşım 24 bildirim, Kültür ve Sanat 24 bildirim, Turizm 20 bildirim ile oluşmuş oldu.”

TÜM ŞEHRİ KUCAKLAYICI ŞEKİLDE BİR STRATEJİK PLAN HAZIRLANDI

“Burada çok ciddi bir emek var. Nisan ayında başladık sürece ve devam ediyor. Çalıştaylar yaptık. Burada Oturum Başkanlığı yapan UÜ İnegöl MYO Müdürü Prof. Dr. Hikmet Sami Yıldırım Han’a, İşletme Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Orhan Bozkurt’a, İnegöl Milli Eğitim Müdürü ve Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Zengin’e, Akbaşlar Köyü Muhtarı Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Eyüp Arslan’a, Belediye Başkan Yardımcılarıma, Belediyemiz Yazı İşleri ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Osman Kalkan ile Strateji Geliştirme Müdürümüz Mehmed Akif Aslan’a çok teşekkür ediyorum. Biz bu çalışmayı sunulacak hale getirdiğimizde Meclisimize sunacağız. Sonrasında da Bakanlığa arz edilecek. Biz bu işi dışarıdan bir firmaya verip gelin stratejik planı hazırlayın demedik. Aksine tüm şehri kucaklayıcı şekilde hep birlikte ortak akıl ile bu çalışmayı yaptık. Emek ve katkı veren herkese tekrar teşekkür ediyorum.”

Kaynak: igf