Basın Konseyi Yüksek Kurulu yine yeni bir meslek etiği ilkesinin çiğnendiğine karar verdi.  Kurul, Şikayetlinin T24 Sitesi’nde yayınlanan “Ananaslar, VAR Kayıtları, Küfürler ve Saran’ın Yayın İhalesinde ‘Tutturması’” başlıklı yazında yer alan ve bir hakemi suçlayan ifadelerin içerik ve uslup olarak basın meslek ilkelerinin ihlal edilip edilmediğiyle ilgilidir.” İddiasını görüştü.

Ümit K. Eroğlu’nun  T24 Sitesi yazarı  Umut Ozan Darıcı hakkındaki şikayetinin ayrıntısı şöyle açıklandı.

ŞİKAYETÇİNİN İDDİASI :
Şikayetçi, Şikayetlinin yazında yer alan ifadelerin, Basın Meslek İlkeleri’nden 4, 6, 12 ve 13’üncü maddelerin ihlal ettiğini ileri sürerek yazıdaki aşağıdaki bölümün itibar suikastı olduğunu belirterek özetle şu şekilde şikayette bulunmuştur.
“Erkan Engin’in yönettiği her maç şaibeli ve şüphelidir Erkan Engin’in VAR konuşmaları, bundan önce yönettiği her karşılaşmanın VAR kayıtlarının açıklanması gerektiğini gösteriyor. Zira hakemi alenen ve açıkça yönlendirerek, penaltı kararının verilmesini sağlayan Erkan Engin’in VAR hakemi olarak yönettiği her maç şüpheli hale gelmiştir. Kayıtlardan sonra halen istifa haberinin gelmemesi ayrıca izaha muhtaçtır. Eğer yaşananlar “normal”se, o zaman Tolga Özkalfa neden istifa etmiştir sorusunu da iliştirmiş olalım.” Sonuç olarak kanımca, üstelik de medya organının yazı işleri müdürü sorumluluğunu taşımakta olan bir kişinin olayları bu şekilde tahrif ederek yansıtması, “Erkan Engin’in yönettiği her maç şaibeli ve şüphelidir” ara başlığını atarak itibar suikastı yapması ve uyarıma rağmen hatasını düzeltmemesi, Basın meslek İlkelerine aykırı olmanın ötesinde gayri ahlakidir ve kabul edilemez.”
 

ŞİKÂYET EDİLENİN YANITI      : 

T24 yazarı Umut Ozan Darıcı’ya şikayet iletilmiş ancak kendisinden bir yanıt alınamamıştır.

UZLAŞMA ÖNERİSİ :
Taraflar arasında iletişim kurulamadığından uzlaşma sağlanamamıştır. Şikayetçinin, yazara e posta göndererek görüşlerini belirttiği, ancak bir dönüş almadığı da şikayet mektubunda yer almaktadır.
 

GENEL SEKRETERLİK GÖRÜŞÜ:

Konuyla ilgili olarak Genel Sekreterlik görüşü aşağıdaki şekildedir.: “Yazıda, “Erkan Engin’in yönettiği her maç şaibeli ve şüphelidir” denilmesi ve hakemin bu şekilde suçlanması eğer dayanaksız ise, meslek ilkelerine aykırılık getirebilir. Bu nedenle konunun, yazı konusu sorunu bilen ve bu konudaki uzmanlığı ve tarafsızlığı kabul gören Yüksek Kurul Üyesi Atilla Gökçe’ye danışılarak karar alınmasını öneririz.”
 

YÜKSEK KURUL DEĞERLENDİRMESİ:
Yeterli çoğunluğun bulunduğu anlaşılıp, Genel Sekreterin sunuşu dinlendikten sonra konu tartışmaya açıldı.
Şikayet konusu hakkında Yüksek Kurul Üyesi Atilla Gökçe dinlendi. Söz alan Yüksek Kurul üyeleri, Şikayetlinin yazısında bir hakeme dönük önyargılı bakış olduğunu, yeterli dayanakları olmayan böylesi önyargılarla haber yapmanın gazetecilik ilkelerine aykırı olduğu hususunda birleştiler. Ayrıca yazının üslubunun da hoş olmayan bir içerik taşıdığı dile getirildi. Tartışmalardan sonra oylama geçildi. Şikayet Edilen Umut Ozan Darıcı’nın basın meslek ilkelerinden 4. Maddeyi ihlal ettiğine OYBİRLİĞİYLE karar verildi.
 

SONUÇ VE KARAR :
Yapılan oylama sonucunda Yüksek Kurul; şikâyet edilen haberlerde, Basın Meslek İlkelerinden,
“Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez.” şeklindeki 4. Maddenin Umut Ozan DARICI tarafından ihlal edildiğini OYBİRLİĞİ ile saptayarak,  Şikayet edilen Umut Ozan DARICI’nın “KINANMASINA” OYBİRLİĞİ ile karar verdi.

'ACEMİ KASAPLAR' HASTANELİK OLDU 'ACEMİ KASAPLAR' HASTANELİK OLDU

Editör: Derya Tetik