Kdz. Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü, Ereğli Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 3 ve 4 No.lu bölme içerisinde kalan 9,7 Ha. alanlı "Varagel Konaklamasız Orman Parkı işletme" hakkının kiraya verilmesi kapalı teklif (artırma) usulü ile ihale edilecek.

20 Yıllığına işletme hakkına sahip olunacak ihalenin yapılacağı tarih ise 11 Mart 2024. Saat 14.00'de Karadeniz Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Müdür Yardımcısı odasında gerçekleştirilecek ihalenin yıllık tahmin edilen kira bedeli ise 60 bin lira olarak belirlendi.

İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin adresindeki İhale Biriminde görülebilir ve bin lira karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, Kdz Ereğli Orman İşletme Müdürlüğünün veznesine ya da Ziraat Bankası Kdz Ereğli Şubesi’ndeki IBAN TR49 0001 0000 5128 9885 2450 01 numaralı hesabına yatıracaklardır.

SUÇ ÜSTÜ YAKALANDILAR SUÇ ÜSTÜ YAKALANDILAR

(Haber Mustafa Kemal Bektaş)