GÜNCELLEME 2 - Karabük'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı GÜNCELLEME 2 - Karabük'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle hafta sonu denize girmenin yasaklandığı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde cankurtaranlar, sahilleri denetliyor.

Kaymakamlığın elverişsiz koşullar sebebiyle hafta sonu denize girilmesini yasaklamasının ardından ilçedeki sahillere kırmızı bayraklar dikildi.

Akçakoca Belediyesi cankurtaran ekipleri de sahil ve plajlarda vatandaşlara denize girmemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

A A 20240622 34942469 34942467 H A F T A S O N U D E N I Z E G I R M E N I N Y A S A K L A N D I G I A K C A K O C A D A C A N K U R T A R A N L A R S A H I L L E R I D E N E T L I Y O R

Kaynak: AA