ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çevre konusunda duyarlı yurttaşlar, daha temiz bir çevre ve doğa konusunda bir çok öneriler de getirerek özellikle eleştiriye kapalı olmayan ve yeniliklere açık başta yerel yönetimlere uyarıyarda bulunuyorlar.

Bu önerilerin başında, öncelikle cam, kağıt, plastik gibi atıklar geliyor. Bu tür atıkların geri dönüşümünün sağlanması ve değerlendirilmesi konusunda çöp toplama sistemine yenilikler getirilmesi de gerekiyor. Şu anda ev atıklarının aynı konteynırlarda toplanası ile bu atıkların geri dönüşüme kazandırılmasının büyük oranda mümkün olmadığına dikkat çeken yurttaşlar, yerel yönetimlerin, bu konuda mobil toplama sistemi kurabilmesinin de mümkün olacağını belirtiyorlar.

Bu konuda, yerel yönetimlerin mahalleler arasında belirleyeceği gün ve saatte, mobil toplama merkezleri ile bu atıkların geri dönüşümünün sağlanacağına dikkat çekerken, elde edilecek gelirin de özellikle çocukların eğitimi konusunda kaynak da sağlayabileceğini yazıp söylüyorlar.

Ortak aklı bunu emrettiği günümüzde gerçek belediyecilik yapmak isteyenlerin, bu tür önerileri kulak tıkamayarak; toplumdan gelen eleştiri-önerilere önem vermeleri bekleniyor.