Karadeniz Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü, Cuma Orman İşletme Şefliği amenajman planı 59 No.lu bölme içerisinde kalan  2.9 hektar alan Cuma Konaklamasız Orman Parkı işletme hakkının kiraya verilmesi işi kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecek. 

Tokat'ta depremlerin ardından hasar tespit çalışması sürüyor Tokat'ta depremlerin ardından hasar tespit çalışması sürüyor

20 Yıllığına kiraya verilecek parkın yıllık kira bedeli 50 bin lira olarak belirlendi.

İhale Kdz.Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Müdür Yardımcısı odasında 13 Mart 2024 tarihinde saat 14.00'de gerçekleştirilecek.

İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin adresindeki İhale Biriminde görülebilir ve bin lira karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, Kdz Ereğli Orman İşletme Müdürlüğünün veznesine ya da Ziraat Bankası Kdz Ereğli Şubesi’ndeki IBAN TR49 0001 0000 5128 9885 2450 01 numaralı hesabına yatıracaklardır.

(Haber: Mustafa Kemal Bektaş)