Çaycuma Milli Emlak Şefliği, ilçeye bağlı Güzelyaka köyü 172 ada 7 parselde 2 bin 586 metre kare imarsız çalılığı 6 milyon 742 bin liradan satışı için ihaleye çıktı.

İhale 2 Temmuz 2024 tarihinde Milli Emlak Şefliği'nde saat 14.00'de gerçekleştirilecek.

KOMİSYON ÜYELERİNE E-POSTA KOMİSYON ÜYELERİNE E-POSTA

İhaleye ilişkin verilen bilgiler şu şekilde:

"İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri içinde Çaycuma Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir. İhaleye iştirak edeceklerin, nüfus cüzdanı sureti, kanuni ikametgâh belgesini, geçici teminat makbuzlarını veya mektuplarını, tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe onaylı yetki belgesini ve imza sirküleri, başka bir kişi adına ihaleye iştirak edeceklerin noterlikçe onaylı vekâletnameyi ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur. Satış işlemi yapılacak taşınmaz peşin veya taksitli olabilir. Taksitli olması halinde ihale satış bedelinin %25 peşin ve kalanı 2 yıl içinde 8  taksit eşit oranda faizi ile birlikte ödenecektir.  Ayrıca 7394 sayılı Kanunla değişik 4706 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca hazırlanan Bakanlığımızın (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 2022/11 sayılı Genelgesine göre satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline %20 (yüzde yirmi) indirim uygulanacaktır."

Muhabir: Yaşar Uysal