ŞERİAT SAVUNUCULUĞU YAPILAMAZ! ŞERİAT SAVUNUCULUĞU YAPILAMAZ!

Karadeniz Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü Orman İşletme Şefliği, amenajman planı 3 ve 4 nolu bölme içerisinde kalan 9,7 Ha. alanlı Varagel Konaklamasız Orman Parkı işletme hakkının kiraya verilmesi işi kapalı teklif (artırma) usulü ile ihale edilecek.

Yıllık 60 bin lira kira bedeli ile başlayacak artırma 14 Haziran 2024 tarihinde saat 13.30'da Karadeniz Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.

İhale şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin Orman İşletme Müdürlüğü İhale Biriminde görülebilir ve bin lira karşılığı aynı adresten temin edilebilecek.

(Haber Merkezi)

Editör: Derya Tetik