Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Merkezi ve tüm şubeleri ortak bir açıklama yayımlayarak şiddetin ulaştığı boyutları gözler önüne serdiler.

“Ülkemizde toplumsal şiddet olgularında ciddi bir artış görülmektedir. Özellikle okul ve hastane gibi öncelikli kamusal alanlardaki şiddetin hissedilir şekilde artması, halkımız ve geleceğimiz için kaygı vericidir.” İfadelerinin yer aldığı açıklamanın devamında şu görüşler öne çıktı:

“Türk Tabipleri Birliği’nin verilerine göre, sağlık çalışanlarının %90’ı görevlerini yaparken hayatlarında en az bir kez şiddete maruz kaldıklarını belirtmektedir. Yine aynı araştırmaya göre her 10 hekimden 6’sının son bir senede en az bir kez şiddetle karşı karşıya kaldıklarını ifade etmeleri durumun ciddiyetini göstermektedir.

Ne yazık ki toplumsal şiddet, eğitim kurumlarında da artış göstermektedir. Son olarak 7 Mayıs 2024 tarihinde bir okul müdürü, öğrencisi tarafından 5 el ateş edilerek öldürülmüştür. Öğrencinin bu eylemi uzun süredir tasarlıyor olması da durumun ağırlığını artırmaktadır. Bu konunun üzerinde durulması gereken bir başka tarafı da saldırganın sonradan Türk vatandaşlığına alınmış olmasıdır. Türk vatandaşlığına kabule ilişkin Cumhuriyetin ilk yıllarından beri uygulanan geleneksel devlet politikasının dışına çıkılarak taşınmaz satışı ile vatandaşlık verilmesi gibi bu son derece yanlış uygulamaların sonuçlarını toplumsal olarak yaşamaktayız.

Toplumsal şiddetle mücadeleye; şiddeti besleyen öfke dili, empati yoksunluğu, egoizm gibi etkenlerden başlanmalıdır. Toplumsal şiddetin çözümü de laik, demokratik, karma ve bilimsel eğitimin nitelikli şekilde ve kamucu politikalarla tüm çocuklarımız ile gençlerimize fırsat eşitliği içerisinde verilebilir olmasıdır.

6 KİŞİ YOLA SAVRULDU 6 KİŞİ YOLA SAVRULDU

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak her yönden gelişmiş, şiddetsiz, çağdaş ve mutlu bir toplum olabilmemiz için laik, bilimsel ve kamusal eğitimden yana ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımıza var gücümüzle devam edeceğiz.”