BOP projesi aslında Eison Hower’in doktrinine (1957 ABD Kongresi) dayanır. ABD hala Sevr Hükümlerinden vazgeçmemiştir. Musul’ın önemi 1800’lerde anlaşılmıştır. Ve 1871’de Mandali Bataklığında Osmanlı’da petrol rafineri açmıştır. O dönemlerde İngiltere Başbakanı’nın hazırlattığı raporda şunlar vardır; refah ve hükümranlığımızın devam etmesi için Ortadoğu’nun kaderini ele almalıyız. YAŞAMIMIZ buna bağlı demektedir.

Bunun için bölge halklarının tarihi unutturumalıdır.

Aynı dine ve dile sahip Araplar ve Türkler arasında coğrafyaya dayalı farklı milletler oluşturmalıyız.

Türkleri bulundukları ülkelerde kimliklerinden uzaklaştırmalı

Türklerde etnik çatışmaları kışkırtmalı

Farklı dilleri ön plana çıkarıp aşiret reislerinden despotlar yaratmalı

Azınlıkları çoğunluğun başına getirmeli

Tarih köken araştırmalarını gayri bilimsel ilan etmeli

Kuracağımız ülkenin (İsrail) güvenliğini sağlamalıyız.

Bu bölgede şehir devletleri oluşturmalıyız

Ve 3.dünya savaşı (Armegedon) olmalı, bu İsrail’in yok olma pahasına olsa bile

ATATÜRK 1933 yılında “sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerlerine milletlerarasında renk, din, ırk farkı gözetmeyen bir ahenk ve işbirliği çağı egemen olacaktır” demiştir. Ve bu ileri görüşü ile arkadaşları ile hayatını tehlikeye atarak Türk, Türk ulusları ve tüm uluslar için devrim yapmıştır.

Atatürk’ün 4 Ocak 1922’de Lenin’e yazdığı mektup:

“Memleketimizi düşmandan kurtardıktan sonra kamusal önem taşıyan büyük işletmeleri devlet eliyle yönetme niyetindeyiz. Böylece gelecekte büyük kapitalist sınıfların efendiliğinin ülkede hakim olmasının önüne geçmiş oluruz. Türk halkı artık uzun süreden beri olduğu gibi kendi yöneticilerinin himayesi altında değil efendisiz yaşayabileceklerini ilan etmiştir. “

Pazar haline getirilen ülkeler kolay parçalanır. Milyarlarca dolar borcu ödemek için Bor gibi madenler verilmezse toprak verilecek, toprak verilmezse KAN verilecektir.

Başbakanken Binali Yıldırım’ın ağzından kaçırdığı sözler; “Türkiye zor bir bölgede, etrafında 100 yıl ertelenen bir hesap var. O hesap artık önümüze konulmuş durumda” demiştir.

Bugünlerde hala rahat nefes alabiliyorsak yada alabileceksek bunu Atatürk’e ve onun gösterdiği yolla olacağını anlamamız gerekir.